V društvu Focus so danes v centru Ljubljane z akcijo ‘Stop terencem’ opozorili na problematiko uporabe terenskih vozil. ‘Sodnik’ je s piščalko in rdečim kartonom opozoril  na mimovozeča se terenska vozila, cheerleaderke in cheerleaderji pa so ob vsakem žvižgu z raznimi rekviziti opozorili, da za vožnjo po urbaniziranih in s cestno infrastrukturo dobro opremljenih območjih ni potrebe po terenskih vozilih. Le 5 % terenskih vozil se namreč uporablja na terenu, kateremu so dejansko namenjena. 

Povprečna poraba terenskih vozil je vsaj za 20 % višja od porabe ostalih osebnih vozil, zaradi tega povzročajo več podnebju škodljivih CO2 izpustov, prav tako pa izpusti ostalih zdravju in okolju škodljivih snovi zmanjšujejo kakovost bivanja tistim, ki so jim izpostavljeni. Porabijo ogromno prostora v mestih, ki infrastrukturno niso prilagojena njihovim dimenzijam. Obenem pa niso tako varna, saj so zaradi svoje višine in oblike bolj nevarna za ostale udeležence v prometu. Najbolj ranljivi – tudi zaradi slabe preglednosti iz vozila – so pešci in kolesarji.

V Focusu upajo, da bodo z akcijo dvignili zavest o negativnih lastnostih terenskih vozil, ki so trenutno zelo popularna med kupci, na kar v največji meri vplivajo predvsem proizvajalci in prodajalci s svojim marketingom in oblikovanjem želja, negativne lastnosti terenskih vozil pa ob tem ostajajo kupcem skrite [2].

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, [email protected], 0590 71 326, 040 644 577

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina
, [email protected], 0590 71 327


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Več o tem v letaku.