Kar dve od ustanovitvenih pogodb EU obravnavata oskrbo energijo – premog in jedrsko energijo. Ob 50. obletnici obstoja je EU prevetrila svojo energetsko politiko. V oktobru 2006 objavljeni Akcijski načrt za energetsko učinkovitost ter v začetku leta predstavljeni ‘energetski sveženj’ kažeta, da so prizadevanja EU vse bolj vezana na podporo učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije.

Da bi izkoristila potencial energetske učinkovitosti, je EU državam članicam naložila, da do junija 2007 pripravijo t.i. Akcijske načrte za energetsko učinkovitost. Za Slovenijo je to razvojna priložnost, saj je naša energetska intenzivnost za okoli tri četrtine višja od povprečja t.i. starih članic EU. Ekonomsko upravičen obseg izboljšanja energetske učinkovitosti je velik in bi se ob ustrezni politiki cen lahko še povečal. Energetska sanacija stavbnega fonda bi v Sloveniji lahko zagotovila tudi več tisoč delovnih mest, ob tem pa zmanjšala izdatke za energijo in emisije toplogrednih ter drugih plinov.

Slovenska Resolucija o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 sicer deloma odgovarja na izzive učinkovite rabe energije, vendar se zapisane usmeritve še zdaleč ne izvajajo v potrebnem obsegu. Nekaj usmeritev prinaša razvojni program Trajnostna energija z ekonomijo vodika, ki pa še nima zagotovljenih potrebnih sredstev za izvajanje. Odprto ostaja tudi vprašanje črpanja EU sredstev za projekte učinkovite rabe energije s strani privatnih investitorjev, saj sredstva iz kohezijskih skladov praviloma tega ne omogočajo. V javnem sektorju v prvi vrsti manjka izdelan sistem pristojnosti in odgovornosti za ravnanje z energijo in energetsko učinkovitost javnih investicij, kar ovira potenciale javno-zasebnega partnerstva za zagotavljanje energetskih storitev v javnem sektorju.

Skozi razpravo želita Focus društvo za sonaraven razvoj in Slovenski E-forum odpreti poglede na energetsko (ne)učinkovitost Slovenije in tako zagotoviti vložek v razpravo o Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost, ki ga trenutno pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Program

15.00 – 15.10 Uvodni nagovor (Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj)

15.10 – 15.30 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost (predstavnik MOP)

15.30 – 15.45 Teze o energetski (ne)učinkovitosti Slovenije (dr. Mihael G. Tomšič, Slovenski E-Forum)

15.45 – 16.45 Moderirana razprava * 

16.45 – 17.00 Zaključek

Prosimo, da nas o vaši udeležbi na razpravi obvestite na [email protected] in sicer najkasneje do 23.5.2007.

Prijazno vabljeni!

* Materiali in ozadja za razpravo:

Slovenski E Forum: Teze o energetski (ne)učinkovitosti Slovenije
Focus društvo: Zakaj je Slovenija pregovorno energetsko potratna država? 
Umanotera & co: Plan B za Slovenijo (Energetika)

Razpravo sofinancira Urad vlade za komuniciranje.

skupajEU.jpg

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta razprava je prejela finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad vlade za komuniciranje.

Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v evronabiralniku, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, na elektronskem naslovu [email protected] in na domači strani http://evropa.gov.si, kjer so vam na voljo tudi informacije.