Prometnega ministra želimo spomniti, da po oceni strokovnjakov skoraj polovica slovenskega prebivalstva nima dostopa do osebnega avtomobila (otroci, starejši, invalidi in socialno šibkejši). Ker se koncept mobilnost v Sloveniji vedno bolj razvija po principu maksimalne dostopnosti z osebnim avtomobilom, hkrati pa je sistem javnega potniškega prometa vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, se kakovost bivanja inmobilni potencial velikemu delu prebivalstva slabša.

V Focus društvu za sonaravni razvoj zato ministra še enkrat javno pozivamo, da se problema revitalizacije javnega potniškega prometa loti resneje in sicer skozi oblikovanje strategije za prenovo javnega potniškega prometa ter uvedbo potrebnih ukrepov in zagotovilo potrebnih finančnih sredstev. Mobilnost prebivalcev in prebivalk Slovenije zahteva učinkovit, kakovosten in cenovno dostopen javni prevoz. Vlaganja v revitalizacijo javnega potniškega prometa je pomemben element razvoja, prav tako pa je pomembna tudi sprememba obračunavanja potnih stroškov v privatnem in javnem sektorju (mesečna vozovnica za javni potniški promet  namesto denarnega nadomestila).

Spominjamo se…

Minister Vlačič se je 31. marca letos udeležil akcije Focus društva za sonaraven razvoj, v okviru katere se je s skupino srednješolcev popeljal z mestnim avtobusom. V pogovoru s srednješolci je minister izpostavil sledeče (povzeto po objavah v medijih):

– Če ne bomo uredili javnega prevoza, preusmerili tovora na železnice, bomo kršili določila kjotskega protokola in več evropskih direktiv.

– Slovenija je po osamosvojitvi skoraj ves čas vlagala le v cestno infrastrukturo, v železniško pa skoraj nič. Moja prva naloga je ravno zato pospešiti razvoj železnic.

– Izboljšanje javnega potniškega prometa je eno od pomembnejših prizadevanj za bolj čisto okolje, predvsem v mestih, in za znižanje škodljivih izpustov, s katerimi si Slovenija prizadeva dosegati merila Kjotskega protokola.

Upamo, da se bo minister Vlačič še naprej držal marca izpostavljene logike mišljenja in se tudi dejansko zavzemal za trajnostno ureditev prometne politike. 

***
Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!