Danes, 30. septembra 2020 se izteka javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki naj bi nas v naslednjih tridesetih letih pripeljala do podnebne nevtralnosti. Toda v njej opredeljeni cilji in scenariji za doseg teh ciljev za zdaj ne odgovarjajo na izzive podnebne krize, s katerimi se moramo v razvitih državah spoprijeti čim prej.

Podpisane organizacije* zato ob koncu javne razprave o dokumentu, ki bi moral biti krovni nacionalni stateški dokument, pošiljamo skupno izjavo Dolgoročna podnebna strategija mora odgovoriti na izzive podnebne krize, v kateri pristojne pozivamo k ambicioznejšemu podnebnemu ukrepanju v vseh sektorjih gospodarstva ter določitvi ciljev, skladnih z znanstvenimi dognanji in zavezami Pariškega sporazuma.

 

Taj Zavodnik, Focus, društvo za sonaraven razvoj, pojasnjuje povod za pripravo izjave:

Alarmantno je, da dolgoročna podnebna strategija vključuje vse želje energetskih lobijev, hkrati pa ne prinaša ključnih strateških odločitev, ki bi jih od krovnega nacionalnega strateškega dokumenta pričakovali. Strategija mora postaviti na znanosti temelječe cilje, tako dolgoročnega kot tudi vmesni cilj za leto 2030. Predvsem pa mora jasno opredeliti letnico zaprtja TEŠ-a ter pot do podnebne nevtralnosti najkasneje do sredine stoletja za vse sektorje. Nesprejemljivo je tudi, da nam daje na izbiro le dva energetska scenarija, medtem ko scenarija občutnega zmanjšanja rabe energije in 100 % obnovljivih virov sploh ne obravnava.

 

Tadej Jezernik, Sindikat Mladi Plus, o razlogih za pridružitev izjavi:

Sindikat Mladi Plus verjame v pravično in trajnostno družbo. Podpira zelena delovna mesta in pravičen prehod na slednja. Zavzemamo se za boljšo in bolj zeleno prihodnost. Dolgoročna podnebna strategija mora odgovoriti na izzive podnebne krize. Cilji morajo biti dovolj ambiciozni in hkrati dovolj zavezujoči. Delavke in delavci si zaslužijo dostojno delo, dostojno plačilo – na dostojno – zelenem delovnem mestu.

 

Komentar Mladih za podnebno pravičnost:

Dolgoročna podnebna strategija 2050 naj bi bil kroven državni dokument pri prizadevanju za omejitev rasti globalne povprečne temperature na 1,5 °C, a njen osnutek to nikakor ni. Kot tak nas usmerja v pogubno pregretje planeta in nadaljnje uničevanje ekosistemov. Hkrati je dokument socialno nepravičen in breme prehoda v nizkoogljično družbo v največji meri polaga na ramena delavk in delavcev, namesto da bi zanj poglavitno plačevali tisti, ki so za okoljsko krizo najbolj odgovorni – kapital in bogati. Zato Mladi za podnebno pravičnost dokument zavračamo in zahtevamo snovanje novega, ki bo usmerjen v resnično dobrobit ljudi in narave.

 

* Podpisniki izjave smo:

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
Sindikat Mladi Plus
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Mladi za podnebno pravičnost

—————————————————————————————————————-

Kontakt za dodatne informacije: Taj Zavodnik, Focus – [email protected]