Pod okriljem organizacij Focus, Ekologi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in socialnega podjetja Knof je tudi v Sloveniji nastala pobuda za znižanje davčne stopnje za sektor ponovne rabe. S pobudo bi sektor dobil večji zagon, s tem pa prispeval h krepitvi lokalnega gospodarstva, manjši porabi naravnih virov in zmanjšanju količine odpadkov. Pobudo smo predstavili na okrogli mizi, njen učinek v praksi pa je orisal bivši svetovalec švedske vlade, ki je znižano davčno stopnjo uvedla že l. 2016. Danes smo pobudniki predlog poslali Vladi RS ter ga posredovali v javno razpravo preko njenega spletnega orodja predlagam.vladi.si. 

V Sloveniji v povprečju zavržemo 12,3 kg oblačil na prebivalca letno, je pokazala raziskava Obleka naredi človeka. Glede na svetovne trende lahko pričakujemo, da se količina odvrženega tekstila v prihodnosti ne bo zmanjševala, ampak le še povečevala. Zato smo organizacije, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem o problematiki tekstilne industrije, odpadkov in njihovih negativnih vplivov na podnebne spremembe, pripravile pobudo Vladi Republike Slovenije, da akterjem v Sloveniji, ki delujejo v smeri zmanjšanja nastajanja odpadkov ter podaljševanja življenjske dobe oblačil in drugih predmetov, prizna določene olajšave.

Pobodo s konkretnimi rešitvami smo predstavili na okrogli mizi, ki je potekala v četrtek, 16. 12. 2021, v okviru projekta Obleka naredi človeka. Udeležili so se jo različni akterji na področju ponovne uporabe in popravil. Vabljeni so bili tudi predstavniki slovenskih odločevalcev, ki pa se srečanja niso udeležili. Gost okrogle mize je bil tudi bivši svetovalec švedske vlade za ponovno uporabo, Ludvig Hubendick, ki je predstavil rešitve, ki so jih od leta 2016 že vpeljali na Švedskem ter tiste, ki jih še načrtujejo. Poudaril je, da je finančne učinke ukrepov lažje meriti, kot vse ostale, a so prepričani, da imajo ukrepi pozitivne učinke na družbo in okolje, ki jih ni mogoče zgolj finančno ovrednotiti. Zato je nujno krepiti sektor. Dodal je, da ukrepi pripomorejo tudi k večji ozveščenosti, pa tudi ponovni uporabi, popravilom in izposoji, tudi osebnih predmetov. “Znižanje DDV je zakonodajno izredno enostavno izvesti” je še dodal.

Živa Kavka Gobbo iz okoljske organizacije Focus je opozorila na novo direktivo Evropske komisije, ki bo omogočala večjo fleksibilnost državam članicam pri oblikovanju stopenj DDV za ponovno uporabo in popravila ter izposojo. “Nižja davčna stopnja v sektorju ponovne rabe in popravil bi pomenila zmanjšanje pritiska na rabo naravnih virov, saj spodbuja ponovno uporabo že obstoječih materialov. Hkrati pa to zmanjšuje tudi količino nastalih odpadkov. Zato si želimo, da bi slovenska vlada prepoznala prednosti novih možnosti spodbujanja sektorja ponovne rabe.” 

Mojca Žganc Metelko je predstavila delovanje socialnega podjetja Zavod Knof, ki zaposluje 17 ljudi, usposablja pa še dodatnih 22. Od leta 2011 so v ponovno uporabo spravili več kot 180 ton oblačil in pohištva. Letno pred deponijo reši kar 6000 kosov oblačil. Zmanjšanje davčne stopnje na prodajo rabljenih predmetov in popravila, bi zanje pomenilo, da lahko zaposlijo več ljudi in še lažje širijo svoje delovanje ter s tem pozitivno vplivajo na lokalno okolje. “Centri, kot je naš pozitivno vplivajo na lokalno gospodarstvo in zaposlitve. Poleg tega pa prispevajo k oživljanju starih mestnih jeder, skrbi za materialno dediščino in spodbujanju trajnostnega turizma,” je dodala.

Živa Lopatič iz Pravične trgovine Slovenija je poudarila, da je ozaveščenost med potencialnimi uporabniki še vedno prenizka, kljub pridobljeni široki podpori za pobudo s strani organizacij in posameznikov. “Tovrstna sprememba zakonodaje bo pozitivno vplivala tudi na to, da bi posamezniki in organizacije večkrat posegli po izdelkih iz druge roke oz. bolj premišljeno oddali svoje odslužene predmete naprej – v popravilo, ponovno uporabo ali izposojo.” 


Dodatne informacije:
Kontakt: Živa Kavka Gobbo, Focus, [email protected], 01 515 40 80

Besedilo pobude: TUKAJ

Posnetek predstavitve Ludviga Hubendicka: TUKAJ 
Posnetek predstavitve Mojce Žganec Metelko: TUKAJ