Okoljevarstveni organizaciji Fokus društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj sta danes v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije organizirali javni posvet z naslovom »Noben odpadek ni dober odpadek«. Posvet je bil organiziran v sklopu projekta na isto temo, ki ga obe organizaciji s podporo Evropske komisije izvajata v sodelovanju z madžarsko organizacijo Humusz (Budimpešta).

Naraščanje količin vseh vrst odpadkov je v nasprotju s cilji evropske strategije trajnostnega razvoja, ki je za cilj postavila racionalno in učinkovito rabo naravnih virov. Evropska komisija pripravlja posebno strategijo preprečevanja in reciklaže odpadkov, ki naj bi identificirala najbolj učinkovito kombinacijo potrebnih (zakonodajnih, gospodarskih in prostovoljnih) ukrepov in ciljev za doseganje trajnostnega ravnanja z odpadki.

Na razpravi v Državnem svetu, ki so se je udeležili predstavniki nevladnih organizacij, gospodarstva, raziskovalnih institucij in ministrstva za okolje, so bile identificirane številne priložnosti pa tudi izzivi na področju uvajanja ukrepov za preprečevanje odpadkov. Prihodnja vlaganja v razvoj se morajo osredotočiti v povečevanje okoljske in snovne učinkovitost slovenskega gospodarstva z namenom trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

Fokus in Umanotera sta, med drugim, vladi priporočili, da se preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov vključi med vladne razvojne prioritete. Temu je potrebno prilagoditi obstoječe finančne spodbude in programe, uvesti kriterije preprečevanja za pridobivanje državnih pomoči in spodbud, oblikovati poseben razpis za razvoj čistih tehnologij in okoljsko sprejemljivih proizvodov. Še posebej pomembno je spodbujanje pridobivanja okoljskega znaka za proizvode in storitve ter uvajanje okoljskih kriterijev v sistem javnih naročil. S tem lahko Vlada močno vpliva na motivacijo podjetij za spreminjanje tehnologij in preoblikovanje proizvodov.

»Slovenija je v fazi iskanja odgovorov na razvojne izzive. Prepričani smo, da so ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov pravi odgovor nanje. Preprečevanje odpadkov zahteva spreminjanje tehnologij, preoblikovanje proizvodov, povečevanje snovne učinkovitosti gospodarstva. Za to potrebujemo znanje, inovacije, pamet nasploh. Države, ki ne bodo zasledovale teh ciljev, bodo v globalni tržni tekmi lahko samo še dodatno zaostajale. Zato potrebujemo novo platformo sodelovanja med vladnimi, nevladnimi, raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom,« je povedal Albin Keuc iz nevladne organizacije Gaja.

Dodatne informacije:
Albin Keuc, [email protected], 041 749 468
Barbara Kvac,  [email protected], 040 722 149