Študija, ki jo je objavila organizacija European Federation for Transport & Environment (T&E), katere član je tudi Focus društvo za sonaraven razvoj, ugotavlja, da bodo emisije CO2, ki jih povzroča evropski cestni transport dobrin, do leta 2030 narasle za 54 %. Poročilo, ki ga je za T&E pripravilo nizozemsko svetovalno podjetje CEE Delft, prav tako ugotavlja, da so tovornjaki odgovorni za 20 % cestnih zastojev v EU, čeprav predstavljajo le 3 % cestnih vozil. (2) Poročilo razkriva tudi šokantne podatke o varnosti tovornjakov. Na prevožen kilometer, so tovornjaki odgovorni za dvakrat več smrtnih žrtev kot osebna vozila. (3)

Študija na laž postavlja tudi trditve industrije, da tovornjaki skozi obstoječe davke in cestnine plačujejo vse stroške, ki jih povzročajo. Ugotovljeno je namreč, da trenutno obstoječe cestnine, ki znašajo okoli 50 milijard EUR, pokrivajo le stroške infrastrukture (4). T.i eksterni stroški kot so onesnaženost, zastoji, hrup in nesreče v tem znesku niso zajeti in ostajajo strošek posameznikov.

T&E in Focus pozivata k spremembi zakonodaje o cestninjenju tovornih vozil, da bo le-ta državam članicam omogočala pokrivanje zunanjih stroškov tovornega prometa. Obe organizaciji tako pozivata k izvajanju politike v skladu z načelom ‘onesnaževalec plača’, ki je eno od vodilnih načel varstva okolja v EU. Trenutno državam članicam vključevanje stroškov CO2 emisij, zastojev in nesreč v cestnino ni dovoljeno, čeprav podobna prepoved ne velja za nobeno drugo obliko prevoza.

Predlog nadgradnje pravil o cestninjenju tovornih vozil se trenutno prebija skozi evropski zakonodajni proces (5), 21. januarja bo o predlogu glasoval Evropski parlament. Spremenjena direktiva o evrovinjetah bo, v kolikor bo sprejeta, odpravila prepoved vključevanja nekaterih stroškov v cestnino. Vendar predlog sprememb, ki ga je predstavila Evropska komisija, ne omogoča vključevanja stroškov CO2 emisij in nesreč v cestnine. T&E in Focus pozivata države članice in Evropski parlament, da predlog direktive izboljšajo ter državam članicam po lastni presoji omogočijo vključevanje vseh t.i. eksternih stroškov v cestninjenje tovornjakov.

Alenka Brodnik, vodja programa mobilnosti v Focusu pravi: "Tovornjaki ne plačujejo za stranske učinke, ki jih povzročajo z zastoji, hrupom in onesnaženjem in tako vplivajo na življenja vseh nas. Pri reševanju velikih problemov, kot so zastoji, morajo vlade imeti odprte vse možnosti, zato mora EU odpraviti absurdno prepoved vključevanja teh stroškov v cestnine za tovornjake. "

Cestninjenje za tovorna vozila se je izkazalo za zelo sporno med nekaterimi evropskimi poslanci odbora za promet, in sicer zato, ker tovorna vozila predstavljajo le majhen del celotnega voznega parka (približno 3 % vseh vozil). Vendar poročilo ugotavlja, da so tovorna vozila kriva za 20 % zastojev na cestah, kar kaže na to, da bi bilo reševanje problematike tega segmenta vozil hkrati zelo učinkovit način reševanja problema zastojev.

Kontakt:

V Ljubljani:
Alenka Brodnik, Focus društvo za sonaraven razvoj, 01 515 40 80, [email protected]

V Bruslju:
Nina Renshaw, Policy Officer, T&E, +32 498 540 765 (gsm), [email protected]
Dudley Curtis, Communications Manager, T&E, +32 2 289 1042, +32 485 379945 (gsm), [email protected]

(1) Poročilo "Are trucks taking their toll?" pripravljeno s strani svetovalnega podjetja CE Delft za T&E je dostopno na spletni strani organizacije T&E: www.transportenvironment.org/publications
(2) Po modelu TREMOVE (www.tremove.org) tovorna vozila težja od 3,5 ton predstavljajo 3 % cestnih vozil.
(3) V letu 2006 so tovorna vozila v EU zakrivila 6500 smrti v nesrečah.
(4) Izračunano je bilo, da so bili stroški na infrastrukturi 51 milijard EUR, davki in cestnine pa so znašale 54 milijard EUR.
(5) http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/tolls_user_charges_vehicles__en.htm

Opombe:
– Obstoječa pravila za cestninjenje tovornih vozil veljajo le za večje ceste, ki tvorijo trans evropsko omrežje. Ne veljajo pa za urbana območja. Glej: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/networks_eu/road_en.htm
– Pravila držav članic ne obvezujejo k cestninjenju, ampak le določajo pravila za tiste, ki ga uvajajo.
– Učinkovita raba goriv je neposredno povezana z emisijami CO2. Učinkovitost povprečnega tovornega vozila se v zadnjih 15 letih ni izboljšala.
– Tovornjaki so odgovorni za 23 % emisij, ki jih povzroča cestni promet. Poročilo predvideva, da bo ta delež v prihodnjih letih bistveno naraščal, emisije iz osebnih vozil bodo po pričakovanju padale zaradi decembra sprejete EU direktive o učinkovitosti vozil.
– Poročilo ugotavlja, da povprečno tovorno vozilo v EU vozi na pol prazno. ‘Faktorji naloženosti’ na pomembnih trgih tudi padajo.

Dodatne informacije (v angleščini):
www.transportenvironment.org/pages/lorry-charging/