Prva od pobud za trajnostno mobilnost, ki jih v Focus društvu za sonaraven razvoj predstavljamo v tednu mobilnosti med 16. in 22. septembrom, je projekt »Vsi v enega, eden za vse!«. Namen projekta je spodbuditi učinkovito rabo energije v avtomobilskem prometu, ki nastaja zaradi prevoza v službo. V okviru projekta je ob podpori Ekološkega sklada RS in Ministrstva za okolje in prostor nastala zloženka, ki predstavlja tri načine za povečanje učinkovite rabe energije v mobilnosti: t.i. carpooling oz. sopotništvo, načine za učinkovito vožnjo ter prednosti učinkovitih vozil. Zloženko bomo skupaj z nekaj podjetji razdelili zaposlenim, ki se v službo zaradi pomanjkanja ali neudobnosti javnega prevoza pripeljejo z avtomobilom.

Da bi podjetja kar se da spodbudili k podpori trajnostne mobilnosti in učinkovitosti v mobilnosti, je bila vzpostavljena tudi spletna stran o upravljanju mobilnosti v podjetjih. Predstavljene so prednosti upravljanja mobilnosti za podjetja, kot so zmanjšani potni stroški ter stroški in problemi s parkiranjem, boljši odnosi z lokalno skupnostjo, znižanje dovoljene kilometrine in omejitev ostalih transportnih dovoljenj ter zadovoljnejši zaposleni, ki niso pod stresom. Razen tega so predstavljeni koncepti načrta mobilnosti, mobilnostnega menedžerja in faze pri uvajanju upravljanja mobilnosti.

Druga pomembna pobuda je projekt »Javni prevoz je kul«, ki ga v društvu izvajamo s podporo Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Projekt je prva faza dolgoročne ozaveščevalne kampanje za rabo javnega prevoza. Emisije iz prometa naraščajo, saj raba avtomobila raste, število potnikov na vlakih in avtobusih pa upada. Da bi zaustavili ta netrajnostni trend je potrebno spodbujati rabo javnega prevoza, še posebej med srednješolci, ki se odločajo med rabo javnega prevoza in avtomobilom. Projekt bo skozi delavnice in natečaj skupaj s ciljno skupino – srednješolci – oblikoval izhodišča za ozaveščevalno kampanjo. V okviru natečaja bodo namreč kreativni srednješolci pripravili osnovna komunikacijska orodja kampanje: logo, slogan in ozaveščevalni filmček, za kar bodo najboljši oblikovalci nagrajeni s praktičnimi nagradami, vsi pa s predstavitvijo njihovih izdelkov v javnosti. Ob projektu bo predstavljena tudi nalepka »En avto manj.«, s katero bodo ljudje, ki so že mobilni na trajnosten način (z rolerji, kolesom ali javnim prevozom) lahko svojo trajnostno obliko mobilnosti sporočili tudi drugim. Nalepka na kolesu, rolerjih ali ovitku mesečne vozovnice za javni potniški promet ostalim sporoča, da je na tak način na cesti en avto manj in da bila tako okolje kot družba bolj trajnostna, če bi se nas čimveč odpovedalo rabi avtomobila vedno, ko obstaja druga možnost mobilnosti.

Vsa predstavljena orodja so dostopna na focus.si, nalepke ali zloženke pa lahko dobite brezplačno po naročilu na naslovu [email protected].

Kontakt:

Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 041 291091