Ravnokar objavljena raziskava o Evropski investicijski banki (EIB), ki jo je pripravila organizacija Counter Balance, razkriva, da so naložbe EIB široko odprte za zlorabe goljufov, pralcev denarja in skorumpiranih politikov. Poročilo analizira štiri primere naložb EIB, ki jih je zaznamovala korupcija, med njimi tudi TEŠ6.

Čeprav je na papirju vzpostavljen nadzor za zmanjšanje tveganja goljufij in korupcije, so politike banke slabo urejene in polne vrzeli.

“Banka trdi, da izvaja “ničelno toleranco do goljufij in korupcije”, pravi avtor poročila Xavier Sol. “Toda v resnici je njihov protikorupcijski režim neprimeren. EIB preprosto ni kos nalogi za boj proti goljufijam in korupciji. To znatno ogroža uspešnost evropskih naložb, tako znotraj, kot tudi zunaj Evrope.” 

Ključna ugotovitev raziskave je, da po trenutni zakonodaji EU EIB dejansko predstavlja „prosto cono“, kjer imajo uslužbenci zelo široko diskrecijsko pravico v zvezi z izvajanjem protikorupcijskih politik. Kljub temu, da gre za organ EU, ne obstaja evropsko javno pravo, ki bi urejalo način upravljanja EIB. Pravila notranjega upravljanja EIB so dejansko notranja pravila in sodišča ne morejo uporabiti sankcij, če so ta pravila kršena ali se ne izvajajo. Raziskava Counter Balance je ugotovila, da po trenutni zakonodaji EU, EIB-ju sploh ni treba sprejeti pravil za preprečevanje pranja denarja.

“V času, ko javnost glasno zahteva, da se korupcija konča, lahko EIB deluje v hermetično zaprtem mehurčku nedotakljivosti,” pravi Sol. “To se mora končati. Banka mora biti odgovorna pred sodišči, če se ugotovi, da je zamižala pri korupciji.”

Poročilo Counter Balance analizira štiri primere naložb EIB, ki jih je zaznamovala korupcija (posojila za koncern Volkswagen, obvoznico Passante di Mestre, infrastrukturne projekte MOSE v Italiji ter šoštanjski blok 6 oz. TEŠ6, v Sloveniji). Ugotavlja, da je pristop EIB do boja proti goljufijam in korupciji zelo različen od primera do primera, kar kaže na nesistematičnost, prav tako nima sistematičnega in strogega načina za reševanje politično občutljivih primerov. Samo za te štiri naložbe je bilo 2,8 milijarde EUR porabljenih za projekte, prepredene s korupcijo.

Raziskava ugotavlja, da je TEŠ6 ilustrativen primer, kaj se lahko zgodi, če se projekt v zasledovanju ozkih interesov ne glede na vse izvaja dalje, in sicer brez ustrezne preglednosti, udeležbe javnosti ali preučitve drugih možnosti. Če bi bil projekt nadziran v zgodnejši fazi, bi bilo mogoče preprečiti resne napake. Preiskave potrjujejo, da je TEŠ6 približno pol milijarde dražji, kot bi moral biti, prav zaradi različnih goljufij. Glede vloge EIB pri financiranju koruptivnega projekta je zaskrbljujoč zaključek, da banka ni hotela ustaviti izplačevanja posojil, ko se je že začela preiskava korupcije v primeru TEŠ6. Poročilo zaključuje, da bi tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko imel močnejšo vlogo pri zagotavljaju vidika EU v preiskavah, ki potekajo na nacionalni ravni.

Xavier Sol zaključuje:

„V času, ko EIB načrtuje postati „podnebna banka EU“ in bo imela ključno vlogo v evropskem zelenem dogovoru, pozivamo institucije EU in delničarje EIB, naj po najboljših močeh izboljšajo nadzor nad uporabo javnih sredstev. Skrajni čas je, da zapremo ključne vrzeli, ki omogočajo zlorabo evropskega javnega financiranja. Da banka lahko postane bolj odgovorna in transparentna ter odporna na premoč podjetij, obenem pa pospeši svojo demokratizacijo, je potrebna temeljna reforma poslovnega modela in praks EIB. “ 

Kliknite tukaj za prenos poročila (in tukaj za povzetek), oboje v angleškem jeziku.

Za več informacij: Xavier Sol, [email protected], +32 2 893 08 62

Counter Balance – Izzivanje javnih naložbenih bank je evropska koalicija razvojnih in okoljskih nevladnih organizacij z bogatimi izkušnjami na področju financiranja razvoja in mednarodnih finančnih institucij. Poslanstvo mreže je, da evropske javne finance postanejo ključni dejavnik prehoda k družbeno in okoljsko trajnostni in pravični družbi.

Focus, društvo za sonaraven razvoj z organizacijo Counter Balance sodeluje pogosto, še posebej pri nadzoru delovanja EIB.

 

Sporočilo za javnost je pripravljeno v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance« s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančnih podpornikov projektov.