Po večdnevnih pogajanjih med znanstveniki in vladami je Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) danes v Stockholmu objavil povzetek obsežnega poročila o fizikalnih znanstvenih osnovah podnebnih sprememb. Poročilo je jasno in razprave je konec. Podnebne spremembe se dogajajo, posledice so vse hujše, večino krivde zanje pa nosimo ljudje. Zdaj je čas, da ljudje problem tudi rešimo.

Poročilo ugotavlja, da so podnebne spremembe vzrok za vse več ekstremov – vročinskih valov, močnemu deževju, ter dvigovanju morske gladine. Posledice podnebnih sprememb se pospešujejo – led se topi hitreje, pospešeno se dviguje gladina morja, arktični led izginja s presenetljivo hitrostjo. Oceani so vsrkali velike količine CO2, kar povzroča povečano kislost. Če se zakisljevanje morja ne zmanjša, to lahko povzroči katastrofalno motnjo v morski prehranski verigi.

»Zaradi napredka v podnebni znanosti in modeliranju so znanstveniki zdaj bolj kot kadar koli prej gotovi, da smo za večino segrevanja in njegovih posledic krivi ljudje«, poročilo komentira Urška Žmauc, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj.»Poročilo jasno nakazuje, kaj moramo storiti, da se izognemo katastrofalnim spremembam. Začeti moramo zmanjševati emisije toplogrednih plinov in doseči bistvena znižanja v prihodnjih nekaj letih. Vse vlade so se strinjale z vsebino poročila, zdaj pa je čas, da v skladu z njim tudi ukrepajo.«

IPCC v poročilu prvič poda tudi ‘globalni ogljični proračun’, ki ga ne smemo preseči, če želimo preprečiti uničujoče ravni globalnega segrevanja. Poročilo hkrati ugotavlja, da smo pol tega proračuna že porabili, zato moramo emisije začeti zmanjševati takoj.

Delo IPCC je edinstveno med vsemi področji znanosti. Gre za prevajanje tisočih strani znanstvenih podatkov in ugotovitev v precizen dokument, ki je relevanten za odločevalce. Od vlad pa je zdaj odvisno ali bodo ta znanstvena dejstva uporabile kot odskočno desko za dejansko podnebno ukrepanje.

»Tudi slovenski vladi s tem poročilom zvoni alarm. Pričakujemo, da bo nemudoma resno pristopila k naslavljanju problema. Program zmanjšanja emisij do leta 2020, ki je trenutno v pripravi, mora zagotoviti, da bo Slovenija k reševanju planetarne krize prispevala svoj pravičen delež,« še dodaja Žmaučeva.

***

KONTAKT:
Barbara Kvac, [email protected], 040 722 149

VEČ INFORMACIJ:
Urška Žmauc, [email protected], 0590 71 326