EU je junija lani sprejela Direktivo 2006/38/ES, ki prinaša nova pravila pri cestninjenju tovornih vozil. Ključne novosti so, da smernica državam članicam omogoča odmerjanje taks ali cestnin na celotnem cestnem omrežju, odmerjanje ‘usmerjevalnih dajatev’ za boj proti prometnim zastojem in onesnaževanju zraka, prilagajanje višine plačila glede na dan v tednu in del dneva, razlikovanje plačila glede na ‘Euro’ emisijske razrede ali od leta 2010 emisije PM/NOx, omogoča odmerjanje pribitkov za npr. gorata področja ter priporoča, da se prihodki od cestnin in taks uporabijo za optimizacijo celotnega transportnega sistema, ne samo za ceste.

Da bi predstavili te pomembne novosti, so v organizaciji European Federation for Transport and Environment, ki ima sedež v Bruslju, pripravili publikacijo Cena, ki jo je vredno plačati. V njej so predstavljene ključne razlike med starimi in novimi pravili, prednosti, ki jih prinašajo spremenjena pravila ter pregled nad sistemi cestninjenja tovornih vozil v državah članicah EU. Publikacijo sta za Slovenijo priredili organizaciji Focus društvo za sonaraven razvoj in Cipra Slovenija. Slovenska različica vsebuje podrobnejši pregled razmer in možnosti za cestninjenje tovorni vozil v Sloveniji.

‘Ta publikacija pojasnjuje obveznosti in možne izbire držav članic pri uveljavitvi lastnega sistema zaračunavanja cestnin za tovornjake. Želimo si, da bi publikacija služila kot vodilo slovenskim odločevalcem in ostalim deležnikom, ki bodo sodelovali pri pripravi novih pravil za cestninjenje v Sloveniji, saj predstavlja številne možnosti, ki jih je EU odprla na področju varovanja okolja pred negativnimi vplivi prometa,’ nam je pojasnil mag. Jernej Stritih iz Cipre Slovenija, ki je sodeloval pri pripravi slovenske izdaje publikacije.

‘Zmanjševanje emisij iz prometa je eden od ključnih izzivov Slovenije pri izpolnjevanju zavez iz kjotskega protokola, zato pozivamo oblikovalce Zakona o cestnini, da publikacijo kar najbolj izkoristijo za oblikovanje zakona, ki bo pripomogel k zmanjšanju vpliva prometa na okolje,’ je poudarila Lidija Živčič iz Focusa, soavtorica slovenske različice publikacije.

Elektronska verzija publikacije je dosegljiva tukaj, tiskano pa je mogoče dobiti brezplačno z naročilom na naslov [email protected] ali na tel. 041 291091.

Kontakt:

Lidija Živčič, tel: 041 291091, e-pošta: [email protected]