Okrogla miza o vlogi žensk v spreminjajočem se energetskem sistemu

Ljubljana, 5. julij 2024 – Družba bi z okrepljeno vlogo žensk v zelenem prehodu in bolj dostopnim energetskim sektorjem pridobila v vseh pogledih. Potrebne so strukturne spremembe, sprememba miselnosti, pa tudi povezovanje tehnične in družbene dimenzije energije. Energija je namreč osnovna pravica vseh. Potrebno je zagotoviti univerzalen dostop in skozi demokratično upravljanje zagotoviti, da energetski sistem ne poglablja neenakosti. To je nekaj izmed poudarkov okrogle mize “Pravični prehod: vloga žensk v spreminjajočem se energetskem sistemu”, na kateri so na povabilo Focusa sodelovale sogovornice, ki poznajo in raziskujejo področje energetike z različnih vidikov.

Sedanji evropski energetski sistem temelji na uvozu fosilnih goriv, poganja podnebne spremembe in prispeva k naraščanju neenakosti. Ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, nesorazmerno bolj prizadeneta energetska in prevozna revščina. To ranljivost povečujejo dejavniki, kot so starost, invalidnost in etnično poreklo. Ženske in dekleta po vsem svetu se v večji meri soočajo z negativnimi vplivi podnebnih sprememb, predvsem zaradi svoje ekonomske prikrajšanosti.

Vse več raziskav kaže, da ženske nosijo večje breme posledic trenutnega energetskega sistema, ki je v procesu tranzicije, v kateri pa so ženske prav tako slabše zastopane. Energetski sektor je eden najmanj spolno raznolikih sektorjev. Na ravni Evropske unije je le 24 % zaposlenih v energetskem sektorju žensk, medtem ko ženske v Sloveniji predstavljajo le 15 % vseh zaposlenih v energetiki. Ženske so premalo zastopane v procesih odločanja in v vodstvenih strukturah energetskih podjetij, njihove ideje težje prodrejo, so manj plačane in težje napredujejo. Ta razkorak se odraža tudi v sektorjih obnovljivih virov energije in presenetljivo tudi v energetskih skupnostih.

Ali trenutne politike EU problematiko še poslabšujejo? Je dovolj le povečanje zastopanosti žensk ali potrebujemo globlje spremembe? So lahko ženske gonilna sila energetske demokratizacije? Na tovrstna vprašanja so na okrogli mizi, ki je bila del programa Mednarodne politične šole politične ekologije 2024 na Fakulteti za družbene vede, odgovarjale strokovnjakinje iz Slovenije in tujine.

Okrogla miza je bila izvedena kot ena izmed aktivnosti mednarodnega projekta EUWES – Empowering Underrepresented Women in the Energy Sector. Namen projekta je opolnomočiti ženske v energetskem sektorju. Partnerji – med njimi Focus – so pripravili priporočila za EU o tem, kako ustvariti boljše sistemsko okolje za enakost spolov v energetskem sektorju, pa tudi o tem, kako najbolje podpreti energetska podjetja in izobraževalne ustanove pri sprejemanju naprednih ukrepov za reševanje neenakosti spolov.

Kontakt za več informacij:

Projekt EUWES financira program Evropske unije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV-2022-GE). Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske komisije.