Naša vizija je družba, ki živi uravnoteženo življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev ter tako ne spodkopava obstoja življenja na Zemlji.

V želji po čim prejšnjem izhodu iz gospodarske krize države nižajo družbene in okoljske standarde. Odločevalci nam sporočajo, da ima pri dejavnostih, ki močno posegajo v naravo, gospodarstvo prednost. Visoki dobički, ki jih ustvarjamo na račun okolja in ki še poglabljajo njegovo degradacijo, nam na dolgi rok zmanjšujejo kakovost bivanja. Okolje ima svoje omejitve, ki jih moramo spoštovati. Tako visoka stopnja potrošnje kot smo ji priča dandanes lahko rezultira le v uničenju ekosistemov in kakovosti življenja na Zemlji. Zato si Focus prizadeva za družbo, ki se bo zavedala svojih okvirjev delovanja in v čim manjši meri posegala v naravno okolje. V tej družbi ljudje sprejemajo odgovorne odločitve, živijo po trajnostnih načelih, kvaliteta pa jim je pomembnejša od količine.

V Focusu delujemo na področjih: podnebne spremembe, energija, mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja, odrast.

Naše poslanstvo je z raziskovanjem, povezovanjem, razkrivanjem in koriščenjem pravnih sredstev izboljševati, spreminjati in popravljati napake sistema ter z ozaveščanjem, oblikovanjem praktičnih rešitev in sooblikovanjem politik nuditi alternative za bolj trajnostno življenje.

Povezujejo nas naslednje vrednote:

  • življenje po trajnostnih načelih,
  • celovit pogled,
  • aktivno državljanstvo,
  • strokovnost,
  • transparentnost,
  • prilagodljivost in
  • sodelovanje.