Ministrstvo za gospodarstvo je prejšnji teden dalo v šesttedensko javno obravnavo t. i. Zeleno knjigo za Nacionalni energetski program. Zelena knjiga je tako osnova za razpravo, ki se bo zaključila z oblikovanjem Nacionalnega energetskega programa (NEP). Slednji bo določil energetsko politiko Slovenije do leta 2030.

Ob Dnevu Zemlje, 22. aprilu, so člani Focus društva za sonaraven razvoj opozorili na trenutno netrajnostno zastavljene komponente predvidene energetske politike in predstavili ‘alternativno’ Zeleno knjigo. ‘Ključna skrb društva je, da predlagana Zelena knjiga kaže dvoličen obraz: po eni strani poudarja pomen učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, po drugi strani pa nadaljuje z ukrepi tradicionalne energetske politike za zagotavljanje vedno večjih količin in prenizke cene energije. Tako problemov ne bomo rešili, temveč poglobili,’ opozarja Christian Brandt, vodja programa za energijo v Focusu.

Kljub temu, da Zelena knjiga postavlja energetsko učinkovitost na vidno mesto, se Lidija Živčič, predsednica Focusa, sprašuje o učinkovitosti predlaganih ukrepov: ‘Težko govorimo o trajnostni energiji, če se že tako premajhna sredstva za učinkovito rabo energije krčijo, obenem pa se načrtujejo objekti, kot sta TEŠ6 ali JEK2. Zavedati se moramo, da imamo na voljo le en planet, ki ga že prekomerno izkoriščamo, zato mora biti odločna prioriteta energetske politike zaustaviti rast rabe energije v Sloveniji.’

Focus društvo je skupaj z mrežo Agree.net pripravilo tudi poročilo o Akcijskih načrtih za učinkovito rabo energije (AN URE), ki jasno kaže, da je pomanjkanje sredstev za ukrepe za učinkovito rabo energije ključna ovira za napredek na tem področju. Brandt poudarja, da ‘brez zadostnih sredstev in projektov za učinkovito rabo energije Slovenija izgublja veliko priložnosti. Ne mislim le priložnosti za zmanjšanje rabe energije, temveč tudi priložnosti za povečanje varnosti oskrbe z energijo, zmanjšanje izpustov, znižanje računov za energijo in ustvarjanje delovnih mest.’ ‘Energetska učinkovitost in obnovljivi viri sta edina trdna temelja trajnostno usmerjene energetske politike, ki nas lahko pripelje do nizko-ogljične družbe,’ še dodaja Brandt.

Med drugimi ključnimi pozivi, ki jih je danes Focus društvo predstavilo mag. Janezu Kopaču, direktorju Direktorata za energijo, so vidno izpostavljeni obnovljivi viri energije. Pogoj za širši prodor OVE je prav tako vlaganje v razvoj in rabo tehnologij za OVE, vendar pa je nujen pogoj tudi prenova omrežja, da bi se tako omogočila decentralizirana proizvodnja energije. Nujna pogoja sta tudi upravljanje porabe energije in oblikovanje kriterijev za trajnostno izkoriščanje OVE.

Focus društvo se prav tako zavzema za izkoreninjenje rabe jedrske energije. ‘Jedrska energija odpira več težav, kot pa jih rešuje. Razen tega, da pušča odprto vprašanje jedrskih odpadkov in tveganja nesreč, je jedrska energija draga in še zdaleč ne toliko nizko-ogljična, da bi lahko rešila podnebno krizo. Če učinkovito rabo energije postavimo v središče energetske politike, potem lahko realistično razmišljamo o izkoreninjenju jedrske energije v Sloveniji. Seveda pa najprej potrebujemo odločitev, nato pa trdno voljo za ukrepanje na način, kakršnega tradicionalna energetika pač še ne pozna dovolj,’ meni Živčičeva. Ker 26. aprila obeležujemo 23. obletnico jedrske nesreče v Černobilu, vabi Focus društvo na razstavo o jedrski energiji v informacijsko točko Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani.
 
***

Kontakt:
Lidija Živčič, [email protected],  041 291 091 
Christian Brandt, [email protected],  040 315 257  (v angleščini)