Na letošnji Dan Zemlje želi Fokus društvo za sonaraven razvoj z okolju prijaznejšo elektronsko kartico in sloganom “Praznik Zemlje – Kako ga lahko ti praznuješ vsak dan?” opozoriti čim več ljudi na to, da lahko s preprostimi spremembami bistveno zmanjšajo svoj vpliv na okolje. S kartico poziva k ogledu spletnih strani društva, kjer so pregledno predstavljeni nasveti o tem, kako z enostavnimi potezami svoje vsakdanje življenje oblikujemo v okolju prijaznejše. Nasveti so zbrani po kategorijah, ki razlikujejo ciljne skupine ljudi in kraje, kjer je spremembe mogoče doseči.

”Fokus društvo za sonaraven razvoj se sicer ukvarja predvsem s spreminjanjem podnebja, energetiko in prometom, vendar so ta področja tesno povezana s trajnostno potrošnjo. Zato smo se odločili, da ljudem predstavimo, kako lahko vsak izmed nas živi okolju prijaznejše življenje”, je povedala Lidija Živčič, vodja projektov v tej nevladni organizaciji. ”V nasprotju z našim pogostim prepričanjem, okoljskih problemov ne povzroča le industrija, temveč v veliki meri tudi posamezniki. Zato lahko tudi veliko prispevajo k reševanju različnih okoljskih problemov. S preglednimi nasveti želimo podpreti ljudi, ki se zavedajo svoje odgovornosti, obenem pa nadaljujemo delo, ki ga je začelo Ministrstvo za okolje in prostor s svojo publikacijo Vzemite manj. Imejte več.”, je pojasnila Neja Penca, ki je nasvete zbrala in predstavila.

Fokus društvo poziva vse, naj obiščejo strani z nasveti na www.focus-ngo.org, ter z elektronsko kartico o praznovanju Dneva Zemlje obvestijo svoje znance, sodelavce, prijatelje, sošolce ali družino. Skok na strani z nasveti in posredovanje elektronske kartice sta primeren način, da obeležimo Dan Zemlje. Če pa v skladu z nasveti spremenimo vsaj kakšno od svojih razvad v okolju prijaznejše obnašanje, si lahko praznik Zemlje razširimo na prav vse leto. Naš planet, naše zdravje in naši potomci nam bodo zagotovo hvaležni!

Več informacij: elektronska kartica, nasveti za okolju prijazno ravnanje, spreminjanje podnebja
Kontakt: Lidija Živčič, tel. 041 291091, [email protected]