V društvo Focus [2] smo tokrat »mobilizacijo« za javni potniški promet (JPP) organizirali v Murski Soboti. V okviru okrogle mize »Javni potniški promet v Pomurju?« so odločevalci na lokalnem in nacionalnem nivoju, ponudniki javnih prevozov in civilna javnost iskali rešitve in krivce za probleme javnega prometa v tem delu Slovenije.

Okrogle mize se ni udeležil niti en župan iz občin Pomurske statistične regije, kar je pokazatelj tega, da lokalnim skupnostim v tem delu države ni kaj dosti mar za oživitev osiromašenega javnega prometa. Ana Kralj iz APMS je poudarila nujnost sodelovanja z lokalnimi oblastmi in prebivalstvom , ki pa do zdaj, kljub mnogim pozivom, javnega prevoza še niso dale na ‘dnevni red’ raznih srečanj županov.

Jože Veren iz APMS pa je izpostavil vlogo državnih oblasti, ki javni prevoz postavljajo na zadnja mesta in nimajo interesa delati v njegov prid. Ponudniki avtobusnih prevozov v Pomurju, ki se iz leta v leto znajdejo v rdečih številkah opozarjajo na nepravičen sistem subvencioniranja linij javnega prevoza. Vsi prevozniki v Sloveniji dobijo enako subvencijo na prevožen kilometer, kar ni pravično do tistih, ki vozijo na nerentabilnih linijah, le-teh pa je v tej regiji 80 %. Omenil je tudi željo mladih po boljšem javnem prevozu in da se jih ponovno čedalje več odloča za delo in življenje v Pomurju. Če nočemo, da vsi mladi odidejo v tujino in Ljubljano, jim moramo ponuditi tudi boljši javni prevoz.

Predstavnik Slovenskih železnic, Gorazd Hartman, si želi več sodelovanja s turističnimi delavci na tem delu Slovenije, saj bi tako lahko izkoristili kapacitete in infrastrukturo javnega prevoza, ki je med vikendi neizkoriščena. Hartman je omenil tudi elektrifikacijo drugega tira železnice na relaciji Pragersko – Hodoš do leta 2020 in ostale projekte posodobitve železnic.

Predstavnik Ministrstva za promet, Vojmir Drašler, se zaveda pomanjkljivosti politik na državnem nivoju, vendar pozna kar nekaj rešitev, ki se ponujajo na dlani; med drugim: združitev posebnih linijskih prevozov z javnimi, prevozi na klic in taksiji, uskladitev voznih redov, združitev razkropljenih denarnih sredstev, ki so trenutno namenjena javnemu prevozu, vendar preko različnih ministrstev in so zato nepregledna in neučinkovito porabljena.

Po okrogli mizi se je na avtobusni postaji Murska Sobota zgodil flash mob dogodek Ples za zadnji vlak, ki ga je društvo Focus organiziralo skupaj s koreografi in plesalci plesne šole Zeko, Studiem 12 in Plesno šolo Kazina. Na avtobusni postaji je zaplesalo okoli 100 plesalcev in privabilo mnogo začudenih pogledov. Plesu je sledilo zbiranje pozivov za boljši JPP. »S flash mob dogodki opozarjamo na klavrno stanje slovenskega javnega prometa, poleg tega pa želimo pokazati, da je uporaba javnega potniškega prometa lahko zabavna in privlačna oblika mobilnosti. Prvi vlak smo že zamudili … mogoče nam uspe ujeti zadnjega,’’ je povedala Katarina Otrin iz društva Focus.

Ob dogodku so dobili priložnost za izražanje svojih želja glede JPP tudi mimoidoči na postaji. Njihove pozive v društvu Focus zbirajo ter jih bodo ob zaključku projekta posredovali Ministrstvu za promet. »Do pozitivnih sprememb bomo lahko prišli le, če bomo prisluhnili uporabnikom«, poudarja Otrinova. Svoja mnenja, komentarje, ideje, želje … glede slovenskega javnega prometa pa lahko vsak izrazi na Facebook profilu Čakajoč na avtobus.

VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 059 071 327

************

Opombe
[1] Flash mob je dogodek, ko večja skupina ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, izvede nenavadno ali nesmiselno dejanje za kratek čas ter nato hitro izgine. Flash mob na temo JPP smo izvedli že lani na ljubljanski železniški postaji (http://www.youtube.com/watch?v=f6br3NUC9t0), zgodili pa so se že v številnih mestih širom Evrope (primer iz Liverpoola: http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM).

[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.