Focus društvo za sonaraven razvoj

Minister Andrej Vizjak
Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

v vednost:
– mag. Hinko Šolinc, vodja sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Ministrstvo za okolje in prostor,
– dr. Igor Šalamun, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo,
– dr. Franc Žlahtič, vodja sektorja za oskrbo z energijo in EU zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo,
– mag. Silvo Škornik, Ministrstvo za gospodarstvo,
– Kenan Poleo, Ministrstvo za gospodarstvo,
– mediji

Ljubljana, 25. februar 2008

Zadeva: Svet za promet, telekomunikacije in energijo, 28. februar 2008

Spoštovani minister Vizjak,

Svet za promet, telekomunikacije in energijo bo 28. februarja 2008 razpravljal o predlagani novi smernici o obnovljivih virih energije in o strateškem energetskem tehnološkem načrtu. Focus društvo za sonaraven razvoj (1) vas poziva, da v razpravi izrabite možnost, ki jo imate kot predsedujoči Svetu, za izboljšanje obeh omenjenih dokumentov, da bosta v resnici prispevala k doseganju evropskih podnebno – energetskih ciljev. Pomanjkljivosti in predloge izboljšav predstavljamo v nadaljevanju:

Smernica o obnovljivih virih energije

Veseli nas, da je cilj 20 % obnovljivih virov v končni rabi energije preveden v zakonodajo in še posebej, da je večji poudarek namenjen tudi rabi obnovljivih virov za namene ogrevanja in hlajenja. Izpolnitev tega cilja bo prispevala k zaščiti podnebja in zmanjšanju energetske odvisnosti EU od uvoza in hkrati spodbudila tehnološki razvoj in inovacije v EU. Vendar predlog smernice vsebuje tudi pomankljivosti, ki lahko negativno vplivajo na doseganje tega cilja, ter cilj, katerega izpolnitev lahko prinese veliko okoljsko in družbeno škodo:

a) Za zagotovitev resničnega doseganja končnega 20 % cilja do leta 2020 je pomembno, da smernica opredeli tudi obvezujoče vmesne cilje in sankcije za njihovo nedoseganje. Le pravno zavezujoči vmesni cilji bodo zagotovili pravočasen zagon razvoja tehnologij za izkoriščanje obnovljivh virov po vsej Evropi. Pretekle izkušnje nam kažejo, da sama postavitev srednjeročnih ciljev ne zagotavlja njihove uresničitve.

b) Predlog nove smernice vsebuje tudi cilj 10 % deleža biogoriv v transportu do leta 2020. Proizvodnja in raba biogoriv v transportu ima lahko škodljive okoljske in družbene posledice – negativni vplivi na biodiverziteto, posledice zaradi sprememb v rabi tal, dvig cen hrane itn. Zaradi možnosti bolj učinkovite rabe biogoriv v drugih sektorjih (proizvodnja električne energije ter sektor ogrevanja) in resnih trajnostnih pomislekov, vas v Focusu pozivamo, da se zavzamete za opustitev tega cilja. Prav tako vas pozivamo, da se zavzamete za razširitev in okrepitev trajnostnih kriterijev za biogoriva in sicer na ta način, da razpravo prepustite okoljskemu svetu ter jo postavite v okvir smernice o kakovosti goriv.

Strateški energetski tehnološki (SET) načrt

Za boj proti podnebnim spremembam mora Evropa razviti inovativne rešitve za proizvodnjo energije ob hkratnem varovanju planeta. V zadnjem osnutku SET načrta v oči bode nelogičnost hkratnega podpiranja tako inovativnega in trajnostnega energetskega sistema, zasnovanega na učinkoviti rabi energije, rabi obnovljivih virov in inteligentnih omrežij, kot okoljsko spornih, dragih in nepreverjenih tehnologij:

a) Proizvodnja jedrske energije ne spada med prioritetne ‘industrijske pobude’. Pobuda o jedrski fiziji se osredotoča na razvoj hitro oplodnih reaktorjev. Evropa, ZDA, Rusija in Japonska imajo več kot petdeset let slabih izkušenj in uspehov s hitro oplodnimi reaktorji. V vsem tem času nista bili dosežena tehnična izvedljivost in javna podpora takemu načinu pridobivanja energije, prav tako pa niso bila rešena vprašanja ravnanja z odpadki, nevarnosti resnih nesreč ali širjenja jedrskega orožja. Prav nobenega dokaza ni, da imajo reaktorji 4. generacije boljše perspektive. Omejevanje resničnih strateških energetskih tehnoloških iniciativ (kot sta veterna in sončna energija) zaradi jedrske fizije, bi bila taktična napaka. Zato vas pozivamo, da podprete odstranitev te pobude iz seznama prioritet.

b) Nepreverjena tehnologija zajemanja in shranjevanja ogljika ni rešitev za podnebne spremembe, je zgolj zavajanje in podpora nadaljnemu izkoriščanju fosilnih goriv in ohranjanju zastarelih centraliziranih energetskih sistemov. Pozivamo vas, da tudi tej pobudi odrečete podporo.

S sprejetjem pravilnih odločitev na prihajajočem Svetu za promet, telekomunikacije in energijo lahko pomembno prispevate k boju EU proti podnebnim spremembam, zagotavljanju varne oskrbe z energijo ter rasti evropskega gospodarstva. Upamo, da boste to možnost izkoristili.

S spoštovanjem,

Lidija Živčič

(1) Focus društvo za sonaraven razvoj je okoljska nevladna organizacija, ki že več kot pet let deluje na področju podnebja, energije in prometa. Naše aktivnosti zajemajo tudi aktivno vključevanje v oblikovanje politik, tako na nacionalni kot na evropski ter mednarodni ravni.