Obvestilo za medije_Stališča nevladnih organizacij ob Svetu EU za okolje in Svetu EU za promet