Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov so podnebne spremembe eksistencialna grožnja za večino življenja na planetu – vključno in zlasti za preživetje človeštva. Poleg nepopravljive škode za naše okolje,  vplivajo podnebne spremembe na vse osnovne človekove pravice, vključno s pravico do življenja, hrane, zdravja in vode. 

Več kot deset let nazaj so Združeni narodi potrdili prvi okvir, ki je zastavil odgovornost podjetij za negativne vplive svojega delovanja na ljudi in planet. Čeprav je varovanje človekovih pravic in okolja tradicionalno dolžnost držav, v zadnjih desetletjih lahko opazujemo tolikšen premik moči v prid zasebnega gospodarstva, da imajo v veliko primerih podjetja večjo moč od nekaterih držav. Zato je skrajni čas, da na novo zastavimo okvir odgovornosti za spoštovanje človekovih pravic in okolja po svetu. 

Zakon, ki bo od podjetij zahteval odgovornost za uničevanje okolja in teptanje človekovih pravic?

Evropska komisija je na podlagi Smernic OZN in OECD, 23. februarja 2022 podala predlog evropskega zakona, ki bi določal odgovornost podjetij. Podjetja bi morala preverjati dejanska in potencialna tveganja svojega delovanja v celotnih vrednostnih verigah, ta tveganja pa bi morala preprečiti ali popraviti nastalo škodo. Predlog zakona bi naj zagotavljal tudi možnost, da žrtve kršitev podjetij lahko vložijo tožbe na evropskih sodiščih.

Predlog zakonodaje o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti predstavlja prelomnico v zagotavljanju pravičnosti po svetu. Vendar nekaj ključnih vsebin še vedno ostaja nenaslovljenih. Predlog Komisije med okoljske standarde, za katere bi bila podjetja obvezana izvajati skrbni pregled, ne vključuje podnebnih sprememb. Namesto tega predlog vključuje le obvezo, da podjetja pripravijo zgolj načrt delovanja v skladu s ciljem Pariškega sporazuma, da se globalno segrevanje omeji na 1.5 ℃. V praksi bi to pomenilo, da je odgovornost podjetij za njihove prispevke k podnebnim spremembam izključena iz prihajajoče zakonodaje. 

EU odločevalci_ke imajo prav sedaj na mizah predlog, ki bo v naslednjih mesecih dobil končno obliko glede odgovornosti podjetij za zaščito žrtev kršitev ter okoljske posledice poslovanja. V tem delu so prisotni_e tudi slovenski_e odločevalci_ke, ki bodo zastopali_e slovensko stališče o zakonu. Na pogajanjih bodo naslavljali tudi vprašanje ali naj bodo podnebne spremembe vključene v obseg obveze dolžne skrbnosti podjetij. 

Civilna družba in OZN pričakuje podnebne obveze

Civilna družba in strokovnjaki_nje OZN zagovarjajo tako nujnost, kot tudi izvedljivost vključitve podnebnih sprememb v okvir skrbnega pregleda. Ne samo to –  države članice EU, ki sodelujejo v pogajalskem procesu, imajo obvezo, da delujejo v skladu z mednarodnimi zavezami na področju podnebnih sprememb. Tako mora tudi Slovenija zagotoviti spoštovanje mednarodnih in nacionalnih zavez na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, kot tudi odgovornost za netrajnostne prispevke podjetij k podnebnim spremembam. 

Slovenija je leta 2019 potrdila Nacionalni akcijski načrt za gospodarstvo in človekove pravice, s katerim se je zavezala k izvajanju Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Kot del prednostnih nalog akcijskega načrta je omenjena tudi pravica do zdravega življenjskega okolja, ki je v Sloveniji vpisana v ustavo.   

Tudi širša javnost je prepoznala vlogo podjetij pri preprečevanju in blaženju podnebnih sprememb. Nedavna anketa, izvedena v okviru kampanje »Justice is Everybody’s Business«, je pokazala, da več kot štiri petine (83 %) previcalcev_k Slovenije podpira zakon EU, ki bi od vseh podjetij zahteval, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in tako prispevajo k omejevanju globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Tudi nekdanji evropski komisar za okolje, Janez Potočnik, je s številnimi drugimi evropskimi strokovnjaki_njami na področju podnebja v pismu pozval, da mora učinkovit sistem skrbnega pregleda od podjetij zahtevati odgovornost za vpliv svojega poslovanja na podnebje. 

Delovna skupina OZN za transnacionalna podjetja je zapisala, da so glede na jasne vzroke, napovedi in razvoj podnebnih sprememb države nedvomno dolžne obvezati podjetja, da preprečijo in naslavljajo predvidljive vplive. To pomeni sprejem zakonodaje, ki od podjetij zahteva, da izvajajo skrbni pregled na področju človekovih pravic in okolja. Na ta način bi ugotovila, kakšni so vplivi njihovega poslovanja na človekove pravice in okolje, kar vključuje tudi vplive na podnebne spremembe skozi celotno vrednostno verigo. 

Kaj stoji na poti Slovenije in drugih držav članic EU pri tem, da bi podnebne spremembe naslovile v prihajajočem zakonu? 

Skupina vodilnih nevladnih organizacij na področju okolja in odgovornosti podjetij je pripravila kratek pregled, ki naslovi dva največja izziva pri zagotavljanju celostne zaščite okolja in podnebja pred kršitvami s strani podjetij, ki si ga lahko preberete tukaj: Skupni briefing o okolju in podnebju v CSDDD_SL.

Okoljska organizacija Focus vas vabi, da svojo podporo zaščiti pravic ljudi in okolja pred pohlepom in dobički na račun šibkejših, pokažete z udeležbo na dogodku ‘Pravica na obisku’. Dogodek se bo odvijal 25. septembra na enem od osrednjih trgov v Ljubljani (točna lokacija bo znana kmalu). Na dogodku boste izvedeli več o prihajajočem zakonu in že razkritih primerih kršitev človekovih pravic in uničevanja okolja. Lahko boste že na licu mesta poslali poziv slovenskim odločevalcem_kam, da zastopajo naša stališča v EU pogajanjih. Ob tem se bomo podružili ob glasbi in se preizkusili v igranju igre Ni planeta B.