V okviru projekta SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige, se Focus, društvo za sonaraven razvoj, skupaj s partnerji in Zvezo potrošnikov Slovenije zavzema za pravične razmere vzdolž dobavnih verig izdelkov na trgovinskih policah. Zavzemamo se za višje okoljske standarde in polno spoštovanje človekovih pravic ter višjo transparentnost informacij o izdelkih na trgovinskih policah v Evropi. Le tako lahko zagotovimo, da se bomo potrošniki informirano odločali o nakupih tudi na podlagi odtisa izdelka na okolje in človekove pravice.

V okviru projekta je nastalo več raziskav. Med drugim so raziskave, ki jih je naredila organizacija Finnwatch, pokazalegrobe kršitve človekovih pravic pri podjetju Natural Fruit Company Ltd., ki proizvaja izdelke iz ananasa. Ugotovitve so potrdile tudi tajske oblasti.

Izdelki omenjenega podjetja so bili na voljo na evropskem trgu. Na Finskem so nekatere trgovske verige[1] zagotovile, da izdelkov omenjenega podjetja ne bodo več ponujale potrošnikom. Za tako gesto so se odločili, saj omenjeno podjetje ni dovolilo nadzora v njihovih obratih.

V interesu potrošnikov je, da imamo informacije o tem, v kakšnih razmerah so bili izdelki narejeni. Informacija o kršitvah človekovih pravic v dobavnih verigah je ključna za potrošniške odločitve o nakupu.

Transparentnost je pomembna za informirane odločitve in za spoštovanje pravic potrošnikov. Tudi slovenska zakonodaja na področju varstva pravic porošnikov in varstva pred nepoštenimi trgovinskimi praksami prepoveduje zavajanje, prikrivanje informacij ali izpuščati informacije, ki bi lahko vplivale na odločitev za nakup.

Verjamemo, da potrošniki izdelkov, kjer so bile ugotovljene kršitve človekovih pravic in močan negativen vpliv na okolje, ne bi kupili. Take prakse so v nasprotju z nacionalno, evropsko in mednarodno zakonodajo. Zato je ta informacja bistvenega pomena. Tudi v interesu javnosti je, da bi morale biti politike, ki jih imata Slovenija in EU, skladne z vplivom izdelkov tudi izven meja EU.

Zato v Focusu s podporo Zveze potrošnikov Slovenije pozivamo FURS, da javno objavi, ali so bili od leta 2014 dalje izdelki dotičnega podjetja uvoženi v Slovenijo ter kdo je bil njihov uvoznik. Prosimo vas, da posredujete informacijo društvu Focus, s sedežem na Maurerjevi 7, 1000 Ljubljana, kot organizaciji, ki predstavlja projekt Supplycha!nge v Slovenijii.

Celotno pismo je na voljo tukaj.

[1] Koncentrat ananasovega soka, ki ga izdeluje Natural Fruit Company Ltd so na Finskem uporabljali za proizvodnjo sokov trgovskih blagovnih znamk. Finski trgovci VIP-Juicemaker, S Group, Kesko in Tuko Logistics so organizaciji Finnwatch zagotovili, da so prenehali z nabavljanjem od Natural Fruit v letu 2013, saj podjetje Natural Fruit ni pristalo na revizije v svojih tovarnah.