Spoštovani g. Janez Janša,

Na zasedanju Evropskega sveta 28. in 29. junija boste z evropskimi kolegi razpravljali o strategiji za rast in delovna mesta v EU. Zelen in trajnostni razvoj, eden od ciljev Strategije Evropa 2020, bi lahko spodbudil tako gospodarski razvoj kot zaposlovanje. Gradnja nizkoogljičnega in z viri učinkovitega gospodarstva bi prav tako prinesla neodvisnost od uvoza energije in nihanja cen energije.

Mednarodna agencija za energijo je nedavno opozorila, da predstavljajo visoke cene fosilnih goriv veliko nevarnost za okrevanje globalnega gospodarstva. Povečani stroški energije lahko ogrozijo svetovne napore za izhod iz finančne krize in lahko vodijo tudi k drugemu valu recesije. Stroški uvožene energije v EU so bili v letu 2011 skoraj dve tretjini višji kot v letu 2009. Z zmanjševanjem tega uvoza bi EU lahko prihranila več kot 1 milijardo evrov na dan.

Pozivamo vas, da se zavzamete za inovativne in zelene vire ekonomskega razvoja, kot zdravilo za gospodarsko nazadovanje. EU potrebuje rešitve, ki bodo okrepile njeno konkurenčnost in hkrati koristile našemu podnebju. Nov finančni okvir 2014–2020, še posebej strukturni in kohezijski skladi, bi morali podpirati bolj učinkovite okoljske politike za ustvarjanje gospodarskega napredka in doseganje podnebnih ciljev EU.

Mednarodni denarni sklad je nedavno opozoril, da "morajo odločevalci paziti, da ustvarjajo trajnostno širitev", medtem ko obnavljajo ekonomije po gospodarskem padcu. Pozivamo vas, da podprete tako trajnostni, zeleni in pametni gospodarski razvoj, kot tudi prehod EU v nizkoogljično družbo, kot je začrtan v Strategiji prehoda v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 Evropske komisije.

Prijazno vas pozivamo, da ta mnenja upoštevate, ko se boste pripravljali na razpravo o gopodarskem razvoju, zaposlovanju in prihodnjem finančnem okviru na prihajajočem zasedanju Evropskega sveta.

S spoštovanjem,
Živa Gobbo
Predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj

Pismo v pdf obliki je na voljo tukaj.