Danes smo predsedniku vlade Marjanu Šarcu poslali odprto pismo, s katerim mu predajamo podpise podpornikov akcije Večina pričakuje ukrepe. S tem, ko jo trenutno podpira 255 organizacij in skoraj 12.700 posameznic ter posameznikov, je postala največja tovrstna akcija v zgodovini Slovenije doslej. Gre za prvo okoljevarstveno akcijo, v kateri se je združilo tolikšno število organizacij, ki delujejo na najrazličnejših družbenih področjih. Podnebna kriza področij namreč ne izbira, ampak nas zadeva vse.

Če bi prešteli število članov vseh pridruženih organizacij, govorimo o več kot milijonu ljudi, dobesedni večini prebivalstva Slovenije. In ta Večina pričakuje ukrepe!

Odprto pismo mu pošiljamo organizatorji akcije (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC), Umanotera, Greenpeace Slovenija in Focus, društvo za sonaraven razvoj) v času pred sprejemanjem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo začrtal slovensko podnebno politiko za nekaj naslednjih desetletij.

 Iz pisma….

Široka podpora pozivu »Večina pričakuje ukrepe« izraža širšo družbeno pripravljenost na potrebne spremembe. Vendar pa bo ta obsojena na neuspeh, v kolikor ne bo podprta z ustreznimi sistemskimi spremembami, ki jih lahko zagotovi le država in vi osebno kot njen prvi vodja. Zato je naše sporočilo jasno: zahtevamo, da vaša vlada v odstopu ob sprejemu NEPN ustrezno odgovori na zadnja opozorila podnebne znanosti, tj. z nacionalnimi zavezami, ki bodo prispevale k omejevanju dviga globalne temperature na 1.5 °C in vodile v pravočasno razogljičenje energetskega, prometnega ter kmetijskega sektorja. Oči javnosti so pozorno uprte v vas.

Odprto pismo predsedniku vlade – Vecina pricakuje ukrepe