Odrast je gibanje, ki nas opominja, da je neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena. Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Gibanje poskuša razumeti prepletanje kriz, s katerimi se dandanes srečujemo, in zagovarja, da so te med seboj povezane. Odrast poskuša graditi premišljene in demokratične poti k večji socialni in okoljski pravičnosti, blaginji, smiselnemu življenju, emancipaciji in avtonomiji.

Trajnostna odrast se opredeljuje kot krčenje proizvodnje in potrošnje, ki poveča blagostanje človeka in izboljša ekološke pogoje ter enakost na planetu. Poziva k prihodnosti, v kateri družbe živijo v okviru okoljskih zmožnosti, z odprtimi lokalnimi gospodarstvi in bolj enakopravno porazdeljenimi resursi v okviru novih oblik demokratičnih institucij. Koncept odrasti se v svetovni znanstveni skupnosti razvija že nekaj desetletij, v Sloveniji pa še ni splošno prisoten v znanstvenem diskurzu.

Da bi koncept odrasti približali javnostim iz Slovenije in širše regije, letošnjo konferenco organizirajo različne institucije iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Mednarodne konference o odrasti so do sedaj potekale v Parizu leta 2008, Barceloni 2010, Benetkah 2012 in Leipzigu v 2014, vendar so bile ponavadi organizirane lokalno. Vsaki dve leti konferenca uglednim akademskim raziskovalcem iz vsega sveta nudi prostor za razpravo o najnovejših dognanjih na tem novem interdisciplinarnem področju. Osredotočajo se na vprašanja povezana s prekoračitvami okoljskih omejitev in neuspehi ekonomske infrastrukture za zagotavljanje dostojnega življenja. V času konference akademska skupnost sodeluje z različnimi deležniki, da skupaj oblikujejo možne alternative sedanjim socialno-ekonomskim modelom.

Razen regionalne organizacije, letošnja konferenca ponuja še eno novost: odprla bo prostor za sodelovanje širše zainteresirane javnosti. Budimpešta bo tako postala zibelka nove pobude, imenovane ‘Teden za odrast’, ki bo ustvarila nov prostor za praktične dejavnosti in delavnice, omogočila sodelovanje z lokalnimi pobudami in participativne razprave širokega kroga zainteresiranih strani. Obenem bo ‘Teden za odrast’ ustvaril prostor za kulturni, umetniški in ustvarjalni program.

Več informacij:

Paket za medije (v angleškem jeziku)

Ajda Pistotnik, [email protected]
Lidija Živčič, [email protected]