Ob dnevu Zemlje smo prenovili kalkulator stroškov avtomobila, ga razširili za različne pogone vozil in upoštevali najaktualnejše formule za izračun izpustov CO2. Izračunate lahko tudi, koliko dni na teden delate za lastništvo, vzdrževanje in porabo svojih jeklenih konjičkov. Rast cen energentov in vozil bo po žepih najbolj udarila gospodinjstva, ki so tako za dostop do trga dela kot družbenega življenja močno odvisna od osebnih avtomobilov. Za tako visoko odvisnost od avtomobilov v Sloveniji pa je odgovorna dosedanja prometna politika.

Slovenska gospodinjstva so v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost (več kot 16 %). Ob trenutnih trendih rasti cen goriv pa se zna zgoditi, da bo lastništvo, vzdrževanje in poraba jeklenih konjičkov postalo tako drago, da se bo mobilnost najbolj ranljivih skupin poslabšala. Ob slabi ponudbi in dostopnosti javnega potniškega prometa pa to pomeni, da bo vse več prebivalcev mobilnostno revnih.

 

Pogonska goriva se dražijo

Vojna v Ukrajini nas je opomnila, kako nevarno odvisni smo od fosilnih goriv. V EU za promet – največ za cestni – porabimo 65 % nafte [1]. Fosilna goriva tako ne le uničujejo podnebje in močno onesnažujejo zrak v naših mestih, temveč tudi ogrožajo svetovni mir. Na visoko ceno pogonskih goriv vplivajo tudi visoke cene primešanih biogoriv [2], ki pa ne prispevajo prav dosti k znižanju izpustov [3]. Draži se tudi cena elektrike. Države, mesta in posamezniki bomo tako k zdravemu okolju in politični stabilnosti najbolj prispevali, če bomo tako pri prevozu blaga kot pri prevozu potnikov zelo zmanjšali število poti z motornim prometom.

Cena vozil raste

Cena vozila sicer ne predstavlja največjega stroška avtomobila. Zaradi pomanjkanja polprevodnikov in drugih surovin je proizvodnja vozil omejena. Dražijo se tako novi kot stari avtomobili. V Slovenijo uvozimo tudi veliko rabljenih vozil iz tujine. Tako pride k nam veliko umazanih avtomobilov, ki jih zaradi strožjih okoljskih pogojev za na primer vstop v mesto, lastniki v zahodnih državah EU zamenjajo za čistejša vozila [4]. Električna vozila, za nakup katerih so na voljo subvencije, so za povprečno gospodinjstvo še vedno predraga, četudi so stroški polnjenja nižji.

Javni potniški promet finančno konkurenčen

Cene v javnem potniškem prometu medtem ostajajo enake, zato so ob podražitvah goriv tudi konkurenčne. Če imajo prebivalci zadovoljiv dostop do železniških in avtobusnih postajališč, zadostno pogostost in hitrost javnega prevoza, ni dvoma, da je tak način prevoza finančno ugodnejši [5], ob tem pa veliko prijaznejši do okolja. Takšnih srečnežev pa je ob razpršeni poselitvi, premalo kapacitetah in več desetletij zanemarjanja javnega potniškega prometa, žal premalo.

Kaj lahko stori posameznik?

  • Po vsakodnevnih opravkih na krajših razdaljah do 5 km lahko kolesarite in greste peš.
  • Pri spremembi navad, se osredotočajte na poti, ki jih opravljate vsak dan, saj so predvidljive, sprememba pa bo imela tudi največji učinek. Optimizirajte poti po vsakodnevnih opravkih, združujte poti.
  • Če še iščete svoj dom, se odločite za lokacije, kjer imate blizu postajališče javnega prevoza in kjer so storitve (vrtec, šola, trgovina, tržnica, knjižnica) v bližnji okolici.
  • Če ne gre brez avtomobila, se odločajte za takšne z nizko porabo, varčno vozite, morda si lastništvo lahko delite s prijatelji ali pa se odločite za sopotništvo.

Če že imate avto, si na našem kalkulatorju izračunajte njegove stroške in ogljični odtis. Morda vas rezultat spodbudi, da boste osebni avtomobil uporabljali bolj racionalno. Za daljše razdalje uporabljajte vlak ali avtobus ter se izogibajte letenju.

Za primer smo vzeli povprečen model*, s povprečno porabo 6,3 l/100 km in 12.600 prevoženimi kilometri na leto. Tak avto nas okvirno stane 3.700 EUR na leto oz. 310 EUR na mesec oz. 10 EUR na dan. Ob povprečnem dohodku** z dodatkom za prevoz na delo (skupaj približno 1.500 EUR) delamo za avto 2,5 meseca na leto oz. 6,3 dni na mesec oz. 1 dan in pol v tednu. V enem letu bi proizvedli 1800 kg CO2, kar je trikrat preveč na področju mobilnosti, če se želimo izogniti katastrofalnim posledicam podnebnih sprememb.***

 


Opombe:

[1] https://cleancitiescampaign.org/2022/04/13/weaning-europe-off-oil-where-do-cities-come-in/

[2] https://www.dnevnik.si/1042986525

[3] https://focus.si/prava-cena-biogoriv-iz-poljscin/

[4] https://www.noexcuse.si/data-si/file/Air%20pollution.pdf

[5] https://www.zurnal24.si/avto/neverjetno-koliko-se-je-podrazila-voznja-iz-maribora-v-ljubljano-383078

 

* Najbolj prodajani model: Renault Clio, bencinski pogon, cena novega 15.000 EUR, po 10 letih bo vreden 3.500 EUR, povprečna poraba 6,3 l/100 km, trenutna cena bencina: 1,503 EUR/l, povprečna razdalja na leto: 12.600 km, servisi na leto 500 EUR, zavarovanje 200 EUR, registracija, tehnični pregledi  150 EUR

** Povprečen dohodek v Sloveniji je bil leta 2021 1.236 EUR neto (Statistični urad). Največ zaposlenih prejema plačo nižjo od povprečja.

*** Ravnotežna vrednost izpustov na osebo povprečno 1,5 ton CO2/leto (izračunano iz predvidenega števila Zemljanov do 2050 za omejitev dviga globalnega segrevanja na 1,5 stopinje celzija glede na predindustrijsko obdobje)/ vir: Umanotera