Odziv koalicije Ustavimo TEŠ 6 na to odločitev vlade je naslednji:

Dobro je, da odločitev o poroštvu ni bila sprejeta že danes, vendar smo v koaliciji Ustavimo TEŠ 6 prepričani, da je en teden za revizijo tako obsežnega projekta, kot je TEŠ 6, odločno premalo. Zato ponovno pozivamo k daljšemu, vsaj šest mesečnemu moratoriju in k ustanovitvi neodvisnega etičnega razsodišča. Na ta način naj se jasno odgovori na vsa odprta ekonomska, okoljska in medgeneracijska vprašanja.

Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo vsak zakon ali drug predpis, ki pomembno posega v javne finance ali uresničevanje ciljev ekonomske politike, lahko sprejet le, če ga spremljajo simulacije pričakovanih učinkov tako na javne finance kot na gospodarstvo. TEŠ 6 predstavlja potencialno tveganje tako za gospodarstvo kot za javne finance, zato je tovrstno presojo potrebno opraviti tudi v tem primeru. Simulacije pričakovanih učinkov ni možno pripraviti v enem tednu, zato je nujno, da si Vlada da dovolj časa, preden prevzame odgovornost za tveganje, ki ji ga TEŠ 6 prinaša.

Več o pozivu koalicije k etični odločitvi o projektu TEŠ 6 lahko preberete tukaj, podpišete pa lahko tudi peticijo v podporo pozivu.