Celje/Ljubljana, 9. september 2014 – Izjava GZS z dne 4. 9. 2014 na temo obnovljivih virov energije nas še bolj utrjuje v prepričanju, da je GZS v zadnjem času postala lobistična organizacija nekaterih lobijev, ki se borijo le za svoje interese na škodo vseh prebivalcev Slovenije. Ta izjava namreč zavaja in namerno napačno prikazuje dejstva, ki smo jih v javnem pozivu predstavnikov zelene industrije in okoljevarstvenih organizacij poslali javnosti in mandatarju Miru Cerarju.

V pozivu predstavnikov zelene industrije in okoljevarstvenih organizacij je bila izražena skrb nad celotnim sektorjem OVE in SPTE, saj je MzIP pred kratkim Agencijo za energijo obvestil, da letos ne bo sredstev za razpis prvega razpisa za podporo proizvodnim napravam električne energije iz OVE in SPTE in ne zgolj iz fotovoltaike, kot namiguje GZS. Dejstvo, da MzIP ni hotel najti primerne rešitve ter omogočiti izvedbo razpisa za OVE in SPTE, je izredno problematično in pomeni začasni konec za trajnostno energetiko. Sredstev za podporno shemo za OVE in SPTE bi bilo dovolj, če bi le ukinili okolju škodljive subvencije, ki jih v veliki meri koristijo članice interesnega združenja GZS, a o tem raje molčijo.

Da gre za direkten napad na OVE skuša GZS v izjavi zamegliti s tem, da podpira revizijo projekta TEŠ 6. Nekako ne moremo mimo dejstva, da je GZS celotno obdobje aktivno in intenzivno podpirala projekt TEŠ 6, kar je razvidno tudi iz njihovih izjav v medijih (Dnevnik, 28. 11. 2012: GZS: Zavlačevanje s poroštvom za TEŠ 6 v škodo dobaviteljev; Energetika.net, 11. 2. 2013: Mag. Vekoslav Korošec, GZS: TEŠ 6 je močna referenca tudi za Alstom; Finance, 16. 2. 2012: GZS Janšo poziva, naj podpre TEŠ 6) [1]. Sedaj, ko jim to ustreza oziroma bi radi ujeli val splošnega nezadovoljstva javnosti nad projektom, ki so ga tako dolgo podpirali, pa so se začeli sklicevati nanj, kot na problematičnega. Torej s tem posredno priznavajo, da so celotno obdobje podpirali zelo problematični projekt, za katerega probleme in nepravilnosti smo in so tudi sami vedeli. To veliko pove o njihovi verodostojnosti in dobronamernosti, ko je govora o razvoju naše države.

Izjava GZS odkriva ostro nastrojenost proti fotovoltaiki, za čemer verjetno stojijo tisti subjekti, ki hočejo tudi v prihodnje ohraniti svoj položaj na trgu in seveda vpliv v politični in gospodarski areni. Ti so proti fotovoltaiki zato, ker je pač edini obnovljivi vir v Sloveniji, ki se mu je uspelo izviti iz primeža birokratskih ovir. Dokler so bili obnovljivi viri energije »nenevarni«, se jim ni dajalo pretirane pozornosti. Ko se je sektor začel bolje razvijati in se kazati uspehi, pa so se začeli sprejemati ukrepi, ki ga ustavljajo. To se je začelo s hitrim in občutnim znižanjem odkupne cene za električno energijo, proizvedeno iz fotovoltaike, novembra 2012, ki je takoj ustavil razvoj novih projektov. Potem z odvzemom pokojnin malim imetnikom sončnih elektrarn in letošnjo spremembo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki ukinja proizvodnjo električne energije iz sončnega vira kot eno izmed dovoljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

GZS pa na drugi strani vztrajno molči o tem, da so OVE večini njihovih članov in prebivalcev Slovenije, tudi če zanemarimo vpliv na okolje in vse večje škode zaradi podnebnih sprememb, prinesli direktne pozitivne finančne učinke. Cena električne energije v Evropi in s tem tudi v Sloveniji je trenutno na desetletnih zgodovinskih nizkih nivojih, kar je v zelo veliki meri posledica proizvedene električne energije iz vetrnih in sončnih elektrarn. Enostavna računica torej pokaže, da povprečno slovensko gospodinjstvo, ki letno porabi 4000 kWh, zaradi OVE prihrani 120 EUR, za prispevek za OVE pa letno plača 70 EUR.

GZS, ki stanje v Sloveniji zelo pogosto rada primerja s stanjem v najbolj razvitih evropskih državah, v primeru OVE in še posebej fotovoltaike skrbno molči, da ima npr. Nemčija kar 4-krat več inštaliranih sončnih elektrarn na prebivalca kot Slovenija, kljub temu, da ima precej manj sončnega obsevanja kot Slovenija in mora zato za fotovoltaiko namenjati še dosti višje podpore od Slovenije.

GZS seveda tudi ne omenja, da je danes fotovoltaika v Sloveniji že najcenejši OVE in da, če bi država odpravila administrativne ovire, ki gradnje sončnih elektrarn dražijo in onemogočajo, za določene segmente sončnih elektrarn sploh ne bi bilo potrebno več podpor, ker je električna energija iz njih že povsem konkurenčna električni energiji iz fosilnih virov. Vsak posameznik bi tako lahko premislil, kaj se mu bolj splača. Imeti lasten vir energije ali podpirati velika energetska podjetja, ki so pri nas ostala še eno redkih bogatih lovišč za ozke interesne skupine.

Tako se z vsemi sredstvi zatira razvoj obnovljivih virov energije pri nas. Ozki parcialni interesi se skrivajo za trditvami, da so OVE zgolj dodatek in olepševanje klasične strukture proizvodnje električne energije, ki mora temeljiti na fosilnih in jedrskem viru. Dejstvo pa je, da OVE v svetu predstavljajo vedno višji odstotek v proizvodni strukturi električne energije. Njihov razvoj je bliskovit, s čimer že ogrožajo klasično proizvodnjo. Velika energetska podjetja poskušajo sedaj na hitro uveljaviti moč, ki so si jo pridobila skozi nekaj desetletij hegemonije in prevlade pri proizvodnji električne energije. GZS je žal pri tem postal eden njihovih najbolj izpostavljenih zagovornikov, kar ne samo okoljsko ozaveščeni, ampak vsi v prihodnost zazrti prebivalci Slovenije nadvse obžalujemo.

  • Greenpeace v Sloveniji
  • Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV)
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
  • Slovenski E-forum
  • ZENS, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
  • SLOBIOM, Zveza društev za biomaso Slovenije
  • TRS, društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije
  • Društvo Duh časa
  • Vitra, center za uravnotežen razvoj

[1]     Dnevnik: http://www.dnevnik.si/posel/novice/gzs-zavlacevanje-s-porostvom-za-tes-6-v-skodo-dobaviteljev
        Energetika.net: http://www.energetika.net/si/novice/elektricna-energija/mag-vekoslav-korosec-gzs-tes-6-je-mocna-referenca-tudi-za-al
        Finance: http://www.finance.si/340666/GZS-Jan%C5%A1o-poziva-naj-podpre-Te%C5%A1-6