Glede na včerajšnji sprejem paketa je Lidija Živčič, predsednica društva Focus, dejala: »Plačevanje negativnih učinkov rabe cest s strani uporabnikov je za trajnostno evropsko prometno politiko ključno. EU si je vsekakor vzela svoj čas za ureditev tega področja. Sedem let po tem, ko je Švica začela z zaračunavanjem okoljskih in zdravstvenih stroškov transporta za tovorna vozila, jo evropska transportna politika končno začenja dohitevati.«

»Na žalost ta predlog za EU prometno politiko pomeni dva koraka naprej in enega nazaj. Državam članicam ne bo več prepovedano zaračunavati negativnih okoljskih in zdravstvenih stroškov tovornega prometa. Vendar bodo cestnine omejene do take mere, da področja, ki trpijo zaradi najhujših okoljskih posledic, ne bodo zmožna določiti višine cestnin, ki bi odražale resnične stroške. Prav odločitev, da se cestnine omejijo, ni niti ekonomsko, niti okoljsko smiselna, in bi jo bilo potrebno odpraviti.«

Lidija Živčič je zaključila: »Parlament in Svet morata zagotoviti, da bo današnji predlog v resnici prispeval k okolju bolj prijaznemu prometu, kar nam v naslovu paketa sporoča Evropska komisija.«
****
Kontakt: Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 01 515 40 80

Opombe: (1) Paket je objavljen na spletni strani: http://ec.europa.eu/transport/greening/index_en.htm

Opombe za urednike:
– Švica je edina evropska država, ki je vpeljala sistem cestninjenja, ki vključuje eksterne stroške transporta.
– Švicarska shema zajema cestninjenje po kilometrini za vsa težka tovorna vozila na vseh švicarskih cestah.
– Shema je bila vpeljana leta 2001, glavni rezultati po sedmih letih so sledeči:
* Povečana učinkovitost v cestnem transportnem sektorju: med leti 2001 in 2005 se je število opravljenih kilometrov v tovornem prometu zmanjšalo za 6,4 %, medtem ko se je obseg prepeljanega blaga povečal za 16,4 %.
* Pozitivni učinki na okolje: zmanjšanje emisij polutantov v zrak za 10 %, dušikovih oksidov za 14 % in CO2 emisij za 6 %.
* Brez negativnih posledic za trg dela: število zaposlenih v cestnem transportu je ostalo stabilno.
* Zanemarljivi učinki na potrošniške cene: švicarska vlada je ocenila, da je uvedba sheme k dvigu cen prispevala 0,1 %.
* Učinki na konkurenčnost: Konkurenčnost Švice na globalni ravni se je dvignila, med leti 2006 – 2007 je bila Švica po oceni Svetovnega ekonomskega foruma najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu.

Glej tudi ‘/2008 07 Background Briefing Eurovignette.pdf 2008 07 Background Briefing Eurovignette.pdf, T&E, julij 2008’.