Vsebinsko je mednarodna akcija namenjena osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu naravne, kulturne in duhovne dediščine Alp in o nevarnostih, ki to dediščino ogrožajo. Letošnja tema Ognja v Alpah na mednarodni ravni je odnos med alpskimi mesti in Alpami. Ker je Ljubljana članica Združenja alpskih mest, naj bi se na simbooličen način pridružila opozorilnim ognjem, ki bodo ta večer zagoreli po vseh Alpah in tudi na Kavkazu.

Hkrati bo CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, z simboličnim ognjem na ljubljanski obvoznici opozorila na netrajnostno naravnano prometno politiko v Sloveniji, povečevanje tranzitnega prometa skozi Slovenije ter posledice, ki jih ta dva dejstva predstavljata za mesto Ljubljana in celotno Slovenijo.

Več informacij:
CIPRA SLOVENIJA
Društvo za vasrtvo Alp
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Oseba za stike: Dušan Prašnikar
Tel.: 031/694-134
[email protected]