Partnerstvo za okolje in zdravje* organizira brezplačno usposabljanje namenjeno mladim in mladinskim delavcem na temo okolja in zdravja.
Kdaj: v torek, 26. marca 2019 od 8:30 do 16. ure
Kje: v prostorih Narodnega muzeja (Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana)
Na usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja o vplivu onesnaženja okolja na zdravje ljudi, spoznali dobre prakse trajnostnega ravnanja z okoljem in zdravjem ter pozitivne medsebojne vplive dobrih rešitev, ter krepili veščine zagovarjanja stališč, kar bodo lahko uporabili pri svojem mladinskem delu ali v osebnem življenju. Prav tako bodo imeli udeleženci priložnost dobiti dodatna sredstva za izvedbo lokalne pobude na področju okolja in zdravja.

Na usposabljanje se lahko prijavite do petka, 22. marca 2019, preko spletne prijavnice.

Več o aktivnostih partnerstva si lahko ogledate tukaj, zanimiv filmček, ki so ga ustvarili mladi o izpušnih plinih pa si lahko ogledate tukaj, o odnosu do smeti pa tukaj.

*Partnerstvo za okolje in zdravje si prizadeva za opolnomočenje splošne javnosti, še posebej mladih, na področju okolja in zdravja ter za dvig ozaveščenosti o vplivih onesnaženega okolja na zdravje. Partnerstvo vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), zraven pa sodelujejo še Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zveza študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupine strokovnjakov iz Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.