Mestna občina Celje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Agencijo RS za okolje 17. in 18. maja 2007 v Celju organizira Okoljski simpozij: Okolju prijazna uporaba energije kot izziv in nove energetske usmeritve EU, na katerem želijo osvetliti naslednje izzive:

Slovenija pred ukrepi za energetsko učinkovitost
Kakšni so trendi evropske in predvsem slovenske energetike? Vsi pokazatelji rabe in oskrbe z energijo kažejo na gibanja, ki so slabša od pričakovanj energetske politike (iz letnega energetskega pregleda za leto 2005).
Kako bo potrebno k reševanju odprtih vprašanj pristopiti v prihodnje in kateri bodo ukrepi podpore na tem tako aktualnem področju? Veliko se lahko naučimo iz primerov dobre prakse.
In kako naj lokalne skupnosti začrtajo obvezne lokalne energetske koncepte?
Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo tudi strateške usmeritve na tem področju, s konkretnim akcijskim načrtom energetske učinkovitosti, kajti energetska politika želi zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ter varovanje okolja. Bo Slovenija do leta 2010 dosegla 12 % delež OVE v energetski bilanci?

Več informacij o simpoziju najdete v /Fokus/Energija-web.pdf vabilu.