Podnebne spremembe so zaradi uničujočih posledic, ki jih prinašajo, postale center pozornosti mednarodne skupnosti. Države si preko različnih mehanizmov prizadevajo, da bi zmanjšale svoj vpliv na podnebje ter se skušale čimbolje prilagoditi neizogibnim posledicam podnebnih sprememb ter zaščititi ranjiva področja in družbene skupine. V okviru bilateralnih in multilateralnih mehanizmov je mednarodna skupnost razvila pristope, ki probleme naslavljajo na različne načine, z različnimi akterji. Tako na eni strani govorimo o velikih mednarodnih organizacijah, katerim države članice v obliki članarin in prostovoljnih prispevkov namenjajo sredstva za boj proti podnebnim spremembah, po drugi strani pa države same preko vladnih in nevladnih organizacij, sodelujejo na bilateralni ravni.

Okrogla miza bo naslovila vprašanje usklajenosti obeh pristopov z vidika učinkovitosti boja proti podnebnim spremembam v državah v razvoju ter se posebej osredotočila na GEF kot primer multilateralnega mehanizma. Posebna pozornost bo posvečena vlogi Slovenije v okviru GEF – predvsem z vidika (učinkovite) porabe sredstev ter njene vloge pri reševanju problema v državah v razvoju. Primerjali bomo tudi učinkovitost programov GEF z bilateralnimi projekti, ki jih Slovenija izvaja na področju boja proti podnebnim spremembam – predstavljeni bodo posamezni projekti in vloga slovenskih NVO pri zmanjševanju negativnih posledic podnebnih sprememb.

Na okrogli mizi bodo spregovorili:

Uvodni nagovor in predstavitev GEF: Monique Barbut, izvršna direktorica GEF

• Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe
• Mag. Mitja Mavko, Ministrstvo za finance
• Emil Ferjančič, Ministrstvo za okolje in prostor
• Alenka Suhadolnik, Ministrstvo za zunanje zadeve
• Predstavnik Sloge
• Živa Gobbo, Focus društvo

Okrogla miza bo v celoti potekala v angleškem jeziku. Prosimo za potrditev udeležbe na telefonsko številko 01/ 434 44 02 ali elektronski naslov: [email protected] do 12. julija 2010.

Program

15: 45 – 16:00 Zbor udeležencev s kavo

16:00 – 16:15 Nagovor izvršne direktorice GEF, Monique Barbut

16:15 – 17: 15 Panelna razprava

17:15 – 18:00 Razprava z občinstvom

Vljudno vabljeni.