16. oktober je svetovni dan hrane.

Preživetje delavcev in kmetov povsod po svetu je vse bolj odvisno od trgovskih verig. Pritiski in izkoriščanje dobaviteljev imajo negativni vpliv na okolje, delo in socialne pravice, kot so nizke plače, neplačane nadure, nižanje varnosti zaposlitve, negotovost, onesnaženo okolje, ne samo na globalnem Jugu, temveč tudi v Evropi in Sloveniji. Boj za najcenejše izdelke privede do pomanjkanja odgovorne proizvodnje. Veliki trgovci imajo izredno moč in vpliv, njihova prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in okolja v celotni oskrbni verigi pa so pod pričakovanji.

Ko govorimo o pravični trgovini, imamo v mislih predvsem izboljšanje pogojev prodaje in zagotavljanje pravic kmetom in delavcem iz ekonomsko manj razvitih dežel. Pri nas proizvajalce in okolje načeloma ščiti zakonodaja, a vendar, načela pravične trgovine so tudi v naši oskrbovalni verigi kršena.

Globalni problemi se odražajo tudi na lokalni ravni. Kako je na Goriškem? So kmetje odvisni od velikih trgovcev ali obstaja alternativa? Ali obstajajo druge možnosti za potrošnika, ki želi kupiti lokalno, na ekološki način pridelano hrano? Kakšne so potrebe, kakšna je ponudba? Na kakšni ravni je samooskrba Goriške in ali je trajnostno naravnana? Na takšnih in podobnih vprašanjih bomo v sproščeni debati razpravljali predstavniki pridelovalcev, posredniki v oskrbovalni verigi, nevladnimi organizacijami …

SC_slovenian.jpg Evropsko_leto_2015.pngEYD_motto_SL.pngUrad_vlade_RS_za_komuniciranje__300_dpi_1.jpg
Dokument je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015.