Namen okrogle mize je spodbujanje vključevanja problema podnebnih sprememb v pogovore o razvojni pomoči in vključitev razvojne problematike v načrte omejevanja podnebnih sprememb ter opozarjanje na prepletenost in povezanost problemov.
Na okrogli mizi bodo predstavljeni izzivi vključevanja držav v razvoju v globalne napore za omejevanje podnebnih sprememb ter prilagajanje nanje, in sicer na način, ki ne bi zaviral njihovega nadaljnjega razvoja.

Razprava bo tekla o možnih rešitvah in predlogih, predvsem pa bi radi odprli razpravo o vlogi Slovenije kot razvite države. Skozi razpravo želimo povezati poglede politične javnosti, odločevalcev, civilne družbe in strokovnjakov.

V kolikor imate kakšna vprašanja, vam bomo z veseljem odgovorili (tel. 01 515 40 80 ali [email protected]).

Udeležba je brezplačna, prijave pa sprejemamo najkasneje do zapolnitve mest ali do 25.2.2008 na zgornjih kontaktih.

Program