Ljubljana, 13. maj 2016 – Danes se je z dogodkom za medije na OŠ Koseze končala zadnja pilotna izvedba spremljanih poti v šolo v okviru programa Zdrav šolar. Novinarji so se lahko pridružili skupinam otrok in njihovim spremljevalcem ter se na lastne oči prepričali, da sta Pešbus in Bicivlak zabavni, varni, predvsem pa zdravi poti v šolo. Cilj akcije je, da bi otroci vsak dan naredili nekaj za svoje zdravje, zanemariti pa ne gre tudi številnih koristi za okolje in starše, ki zjutraj niso več obremenjeni z razvažanjem in gnečo na cestah.
Foto: Lea Benčina

Učenci OŠ Koseze so se v zadnjih dveh tednih lahko pridružili dvema skupinama: Pešbusu, s katerim so se v šolo odpravili peš po skrbno začrtanih poteh in stalnem urniku, ali Bicivlaku, s katerim so pot do šole prekolesarili. Obe inovativni obliki zdrave poti v šolo sta del programa Zdrav šolar, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, izvaja pa ga več organizacij, med drugim tudi društvo Focus.

 

Za več zdravja, telesne pripravljenosti in samostojnosti osnovnošolcev

 

Program Zdrav šolar so organizacije oblikovale kot odgovor na dejstvo, da osnovnošolci vedno manj časa preživijo zunaj. V šolo jih več ali manj z avtomobili vozijo starši, kar seveda ne vpliva pozitivno na njihovo zdravje, telesno pripravljenost in samostojnost. Kot je danes na dogodku v OŠ Koseze povedala direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec, si na ministrstvu prizadevajo za več gibanja pri vseh segmentih populacije, še posebej pa pri otrocih. Zato nenehno iščejo in z veseljem podpirajo inovativne projekte, ki spodbujajo aktiven način življenja. Takšen je tudi program Zdrav šolar, ki že v pilotni fazi izkazuje pozitivne rezultate. Za njegovo dolgoročno uvedbo pa bo potrebno pridobiti podporo občin, šol in predvsem staršev.

 

Vodja projekta na IPoP Tadej Žaucer je povedal, da so podobni projekti, kot sta Pešbus in Bicivlak, v tujini že široko razširjeni in upa, da bo uspešnemu pilotu sledila dolgoročna uvedba tudi pri nas. Pilotnega projekta, ki je potekal na treh osnovnih šolah, in sicer na POŠ Ledine v Novi Gorici ter OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Koseze v Ljubljeni, se je namreč udeležilo kar 81 otrok. Nad idejo so bili navdušeni tako sodelujoči otroci kot starši. Ti so po zaključku povedali, da otroci Pešbus in Bicivlak jemljejo kot zabavo, da jim je všeč rutina voznega reda ter da zjutraj lažje vstajajo in so bolj motivirani za pravočasen odhod v šolo, bolj redni in vestni pa so tudi pri ostalih jutranjih opravilih.

 

Ne samo zdrava, tudi zabavna pot v šolo

 

Izvedbo projekta je pohvalila tudi učiteljica Andreja Duh Uhelj, ki je koordinirala izvedbo na OŠ Koseze in aktivno sodelovala pri izvedbi Bicivlaka. Izpostavila je, da so vključeni otroci navdušeno prihajali na Pešbus in Bicivlak, saj je pot v šolo na takšen način izjemno zabavna. Ker so njihovi starši razbremenjeni prevozne rutine, so tudi njihova jutra mnogo bolj umirjena. Neformalno druženje med učiteljem in učenci pa dodatno prispeva k pristnejšemu odnosu.

S tem se je strinjal Tadej Žaucer, ki je kot ostale koristi projekta izpostavil še samostojnost in socialni razvoj otrok, tovrstna pot v šolo pa zagotavlja tudi pomemben del minimalne vsakodnevne priporočene količine fizične aktivnosti otrok[1] ter spodbuja vzgojo o prometni varnosti in trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.

Danes se je Pešbusu pridružila tudi mamica Tina, ki je povedala, da sta Sara in Oskar v šolo zadnja dva tedna hodila s Pešbusom in da bo tako tudi ostalo, če bo po izteku testnega obdobja to mogoče. Otroka sta sicer tudi prej v šolo hodila peš, odkar pa sta se pridružila Pešbusu, na poti v družbi sovrstnikov še bolj uživata, ona pa lahko medtem opravi nekaj drugih jutranjih obveznosti.

 

Uspešno sodelovanje med šolo, učenci, starši in prostovoljci

 

Na vprašanje, kako pravzaprav potekata Pešbus in Bicivlak, so organizatorji odgovorili, da se koncept izvedbe prilagaja potrebam in okoliščinam sodelujočih osnovnih šol. Organizatorji pripravijo načrt poti in postaj ter natančen urnik poti do šole glede na število in strukturo ter geografsko razpršenost udeleženih otrok. Na OŠ Koseze so se v zadnjih dveh tednih otroci na pot podajali ob 8:00 peš ali ob 7:45 s kolesom. V četrt ure so najbolj oddaljeni prehodili 1,2 km ali v pol ure prekolesarili 3,7 km. Skupine učencev so spremljali prostovoljci društva Focus in Ljubljanske kolesarske mreže ter posamezni starši prostovoljci, na drugih dveh šolah pa so sodelovali aktivni starejši iz društva Šola zdravja ter starši.

Program Zdrav šolar je tako uspešno zaključil izvedbo pilotov Pešbus in Bicivlak, sledijo pa aktivnosti razvoja kolesarskih spretnosti na Primorskem, kjer je v okviru programa pripravljen spretnostni kolesarski poligon. Organizatorji bodo nagovorili tudi šole in starše, da bi v prihodnje Pešbus in Bicivlak zaživela na čim več slovenskih šolah.

 

 

Na kratko o Zdravem šolarju

 

Bicivlak in Pešbus potekata v okviru programa Zdrav šolar, ki ga ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje RS  poleg Focusa izvajajo še organizacije Inštitut za politike prostora – IPoP, društvo Gekolina, Ljubljanska kolesarska mreža, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Eko-Humanitatis, Studio 12 in Mariborska kolesarska mreža. Informacije o programu najdete na spletni strani zdravsolar.si in na facebook.com/zdravsolar/.

 

 

Pilotna izvedba Pešbusa in Bicivlaka v številkah

 

 • POŠ Ledine, Nova Gorica: 29. 3. – 8. 4. 2016
  • Pešbus – dve progi
  • 13 sodelujočih otrok, predvsem tretješolci
  • pri izvedbi so sodelovali: 16 prostovoljk, pretežno iz društva Šola zdravja, sodelovali so  tudi redarji, uslužbenci mestne uprave ter župan in podžupanja

 

 • OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana: 12. 4. – 22. 4. 2016
  • Pešbus – dve progi, Bicivlak – ena proga
  • 18 otrok na Pešbusu, 19 na Bicivlaku, učenci od 1. do 5. razreda
  • pri izvedbi so sodelovali: 8 prostovoljcev iz društva Šola zdravja na Pešbusu, občasno tudi dve mami, na Bicivlaku dva člana Ljubljanske kolesarske mreže (LKM) in 10 staršev sodelujočih otrok

 

 • OŠ Koseze, Ljubljana: 3. 5. – 13. 5. 2016
  • Pešbus – dve progi, Bicivlak – ena proga
  • 18 otrok na Pešbusu, 13 otrok na Bicivlaku, učenci od 1. do 6. Razreda
  • pri izvedbi so sodelovali: prostovoljci iz društva Focus in LKM, starši, ravnateljica in učiteljice

[1] Po smernicah SZO morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni vsak dan v tednu vsaj 60 minut, vsaj 3-krat na teden pa mora biti telesna dejavnost intenzivna. Raziskava ‘Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (2014) ugotavlja, da je vse dni v tednu vsaj eno uro telesno dejavna manj kot petina  mladostnikov (18,5 %).