Poročilo IPCC: še bolj jasen in urgenten poziv k ukrepanju

Novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o negativnih posledicah podnebnih sprememb ponovno prinaša zelo jasna opozorila znanstvenikov, da je podnebna kriza prisotna pravzaprav že povsod po svetu in da moramo za omejitev negativnih podnebnih vplivov narediti vse, da

Evropska mesta premalo odločna na poti do ničelnih emisij iz prometa

Bruselj/Ljubljana, 24. februar 2022 – Evropska mesta morajo bistveno okrepiti prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. Danes objavljeno poročilo koalicije Clean Cities Campaign, katere član je tudi okoljska organizacija Focus, kaže na pomanjkanje napredka v

Šibki točki Ljubljane: dostopnost JPP in onesnažen zrak

Evropska mesta niso na dobri poti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in onesnaženosti zraka zaradi prometa. To ogroža napore EU politik pri blaženju podnebnih sprememb, zaradi onesnaženega mestnega zraka pa bo število obolelih in umrlih še naprej (pre)visoko.

V študiji,

S predlogom Evropske komisije za bolj etične dobavne verige končno do pravil za podjetja

Bruselj/Ljubljana, 23. februar 2022 – Evropska komisija je danes objavila težko pričakovani predlog zakonodaje, ki bi lahko omejila uničevanje okolja in kršitve človekovih pravic v okviru dobavnih verig izdelkov, ki jih trošimo v Evropski uniji. V okoljski organizaciji Focus pozdravljamo