Predlog za delitev zmanjšanja emisij v obdobju po 2012 med članicami EU, znan tudi kot ‘delitev napora’, je eden od ključnih elementov za ukrepanje EU v boju proti podnebnim spremembam. Zastavlja namreč cilje za sektorje, ki jih evropska shema za trgovanje z izpusti ne pokriva, kot so kmetijstvo, promet in gospodinjstva, ki predstavljajo 55 % izpustov EU. Predlog, ki je bil oblikovan predvsem skozi zasledovanje lastnih interesov držav članic, postavlja cilje prenizko:

 Trenutni predlog nima jasne in pravno obvezujoče zaveze za 30 % zmanjšanje do leta 2020, ki so ga evropski vodje obljubili pred samo 20 meseci.
 Skoraj dve tretjini naporov za zmanjšanje izpustov bosta v bistvu narejeni izven Evrope in sicer skozi nakup zunanjih kreditov prek prožnih mehanizmov. Takšen princip ne bo sprožil niti spodbud za zmanjšanje Evropske odvisnosti od fosilnih goriv, niti ustvarjanja zelenih delovnih mest v Evropi.
 Predlog ne vsebuje zanesljivega mehanizma za spremljanje izvajanja, kot so npr. kazni, ki bi zagotovile, da bodo članice motivirane za doseganje zastavljenih ciljev.
 Predlog na vsebuje konkretnih številk o finančni podpori za pomoč državam v razvoju za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb.

“Ta del podnebnega paketa je farsa: raven ambicioznosti je popolnoma neprimerna glede na ambicioznost, ki je potrebna za naslavljanje podnebnega problema, in postavlja slab zgled mednarodnih partnerjem, ki se trenutno udeležujejo podnebnih pogajanj v Poznanu.
Člani Evropskega parlamenta so že dokazali, da razumejo, kaj se zahteva od Evrope. Svoja stališča morajo braniti in zavrniti predlog vodij držav članic, če ga slednji bistveno ne izboljšajo še v tem tednu. Mednarodna kredibilnost Evrope je postavljena na preizkušnjo,” so izjavile nevladne organizacije.

Več informacij:
V Poznanu:
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, 041 291091, [email protected]
Joris den Blanken, Greenpeace EU climate and energy policy director,
Tel: +48 500 878 481
Tomas Wyns, climate policy officer CAN Europe, Tel: +32 (0) 4 95 1222 42
V Bruslju:
Delia Villagrasa, Senior Advisor, WWF European Policy Office, +32 486 44 02 23
Esther Bollendorff, Campaigner, Friends of the Earth Europe, +32 484 56 46 80