Koalicija za trajnostno prometno politiko
c/o Cipra Slovenija (za KTTP)
Večna pot 2
1000 Ljubljana

Mag. Janez Božič
Minister za promet
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Ljubljana