Zadeva: Okoljski ministri EU morajo doseči ambiciozen dogovor o začetku pogajanj o post 2012 obdobju

Spoštovani minister Podobnik,

Na oktobrskem Svetu okoljskih ministrov EU boste sprejmali sklepe, ki bodo opredelili stališča, ki jih bo Evropska unija zagovarjala na prihajajoči Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) na Baliju. Na Vas je, da osebno zagotovite, da EU pokaže potrebno vodilno vlogo za zagotovitev ambicioznega t.i. Bali mandata za začetek pogajanj o obdobju post 2012.

V Focus društvu za sonaraven razvoj smo prepričani, da je izredno pomembno, da se na Baliju doseže dogovor o začetku pogajanj, ki bodo do leta 2009 zagotovila nov dogovor za obdobje po letu 2012. Ta dogovor mora vsebovati cilje in orodja za omejitev dviga povprečne globalne temperature pod 2°C glede na raven temperature v pred industrijski dobi.

V Focusu se bojimo, da bo razpon zmanjšanja emisij za razvite države, o katerem se trenutno razpravlja v okviru UNFCCC, med 25 % in 40 % verjetno povzročil dvig povprečne globalne temperature za 2 – 2,4 °C, kar pa je v neskladju s ciljem Evropske unije, da segrevanje omeji pod 2°C. Zato smo mnenja, da mora EU zagovarjati vsaj 40 % cilj zmanjšanja emisij, da bi povečali gotovost obvladovanja podnebnih sprememb pa bi bilo priporočljivo zasledovati še bolj ambiciozen cilj. V tem kontekstu je cilj EU za zmanjšanje emisij za 30 % do leta 2020 nezadosten. V Focusu smo prepričani, da mora EU doseči cilj – 30 % doma, in s tem spodbuditi potrebne spremembe v evropski energetski in prometni politiki, dodatna zmanjšanja pa bo potrebno doseči tudi skozi mednarodne mehanizme in tako podpirati nizkoogljični razvoj v nerazvitih državah.

Moralna obveza evropskih držav, ki so med najmočnejšimi gospodarstvi na svetu, je, da podprejo trajnostni razvoj v manj razvitih državah. Zato se morajo zavezati k večjim finančnim zavezam pod UNFCCC in Kjotskim protokolom in sicer do leta pa tudi po letu 2012. Le tako lahko EU pomaga pri dekarbonizaciji razvoja hitro rastočih držav v razvoju ter podpre napore pri prilagajanju na podnebne spremembe v revnih in ranljivih državah.

Za preprečitev nevarnih posledic podnebnih sprememb potrebujemo močan in ambiciozen dogovor za obdobje po letu 2012, ki bo skladen z načelom skupne, vendar različne odgovornosti do reševanja problema. Samo tak dogovor lahko prinese potrebne rezultate. Pri tem je vaša vloga pomembna. To je podnebni izziv in hkrati Vaš izziv!

S spoštovanjem,

Lidija Živčič, predsednica