Spoštovani mag. Vizjak!

10. januarja smo z razočaranjem ugotovili, da je predstavljeni energetski sveženj EU le ovoj brez potrebne vsebine. Namesto da bi v osredje postavil cilje, ki bodo pomagali preprečiti katastrofalne posledice spreminjanja podnebja, je predstavljeni sveženj dal jasno prednost dokazano neuspešnemu vzorcu pridobivanja in rabe energije.

Ker menimo, da morate opisano napako popraviti, vas pozivamo, da se na zasedanju sveta ministrov pristojnih za energijo zavzamete za naslednje:

1. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

EU mora zmanjšati svoje emisije za 30 % do leta 2020 glede na leto 1990.

EU si je že v letu 1996 za cilj postavila omejitev dviga globalne temperature za manj kot 2 °C glede na predindustrijsko raven. To zahteva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov razvitih držav za vsaj 30 % do leta 2020 in za 80 % do leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Evropski parlament ter Francija, Nemčija, Italija, Švedska in Velika Britanija so EU pozvali, da sprejme cilj zmanjšanja emisij za 30 % do leta 2020. V nasprotju s tem, EU v ‘energetskem svežnju’ predlaga enostranski cilj zmanjšanja emisij za samo 20 % do leta 2020. Hkrati predlaga, da je za cilj pripravljena sprejeti – 30 %, če so isti cilj pripravljene sprejeti tudi druge razvite države.

Predlagani cilj – 20 % je rezultat političnega barantanja, ki ne upošteva opozoril znanstvenikov o potrebnem zmanjšanju emisij za izogib najhujšim posledicam podnebnih sprememb – in hkrati ne zadostuje za dosego notranjega cilja EU – cilja 2 °C – z razumno gotovostjo [1] .

Predlagani cilj bo spodkopal verodostojnost EU v mednarodnih pogajanjih o nadaljnih ukrepih v boju proti podnebnim spremembam. Po drugi strani pa bi odločen cilj mednarodni javnosti jasno pokazal