Danes se zaključujejo prva letošnja podnebna pogajanja v okviru ZN, ki so se v Bonnu začela 29. marca. V skladu z delovnim programom, je bil eden pomembnih ciljev tokratnih pogajanj dogovor o skupnem cilju zmanjšanja emisij za razvite države v naslednjem ciljnem obdobju Kjotskega protokola. Čeprav so pogajanja potekala v splošno pozitivnem tonu in dobri atmosferi, niso prinesla potrebnega napredka.

»Prepad med tem, kaj je trenutno na pogajalski mizi in tem, kaj je potrebno za preprečitev nenadnih podnebnih sprememb je ogromen,« meni Barbara Kvac iz Focus društva za sonaraven razvoj. »Razvite države, ki so odgovorne za večji del zgodovinskih emisij, niso ponudile ničesar v zvezi s cilji, ki bi omejili onesnaževanje, in financiranjem za podnebne ukrepe držav v razvoju, ki trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb,« pojasnjuje Kvacova.

Za uspešno spopadanje s problemom podnebnih sprememb mora biti letos decembra v Kopenhagnu sprejet pravičen dogovor, ki bo zagotovil omejitev dviga povprečne temperature pod nevarnim pragom 2 °C in ki bo hkrati omogočil nadaljni razvoj držav v razvoju. Za dosego tega cilja se morajo razvite države zavezati svoje emisije zmanjšati za vsaj 40 % do leta 2020, glede na raven emisij v letu 1990. V skladu s svojo zgodovinsko odgovornostjo in zmožnostjo plačati, pa se morajo poleg lastnega zmanjšanja emisij zavezati tudi k finančni podpori za podnebno ukrepanje v državah v razvoju.

Pravila narekujejo, da morajo biti do junija, ko se pogajalci zopet sestanejo, pripravljeni prvi osnutki besedila novega globalnega dogovora. »Pomanjkanje napredka in oprijemljivih rezultatov tukaj v Bonnu je zato zaskrbljujoče,« dodaja Kvacova. Nadaljni napredek pogajanj bo v veliki meri odvisen od vloge Evropske unije in Zduženih držav Amerike, zato jih v Focus društvu pozivajo, da prevzamejo resnično vodilno vlogo in svet obvarujejo pred podnebno krizo. V društvu bi si želeli tudi, da bi se v pogajanja bolj aktivno vključila tudi Slovenija, ki trenutno proces le spremlja in ne sooblikuje.

Kontakt: Barbara Kvac,  040 722149 , [email protected]

Sporočilo za javnost v pdf. obliki najdete tukaj: /sporocilo za javnost_BonnI_2009 06 08.pdf sporocilo za javnost_BonnI_2009 06 08.pdf  121.16 KB  23.11.2009 16:30