Konferenca Podnebne spremembe: priložnost za razvoj odpira vprašanje, kako spodbuditi prehod v nizkoogljično gospodarstvo in okoljski izziv spremeniti v poslovno priložnost.

Na konferenci bodo številni ministri in drugi visoki predstavniki držav članic EU in JV Evrope pod vodstvom Ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika razpravljali o vlogi vlad pri snovanju, izvajanju in spremljanju podnebnih politik. Svoje sodelovanje je napovedal evropski komisar za okolje Stavros Dimas, konference pa se bodo udeležili tudi vidni gospodarstveniki.

S tem pomembnim mednarodnim dogodkom na predvečer zasedanja pogodbenic Podnebne Konvencije in Kyotskega protokola na Baliju bo Slovenija kot naslednja predsedujoča Svetu EU prevzela pobudo za uresničevanje evropskih podnebnih in energetskih ciljev.

Udeležence, pričakuje se jih okoli dvesto, bo nagovoril Predsednik Vlade RS Janez Janša.

Konferenca je odprta za javnost. Več informacij >>>