Z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, vabimo na 8. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom

Podnebni meni za lokalno skupnost

v petek, 2. junija 2023, od 9. do 12.30 ure

Grand Hotel Union, Ljubljana

Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za naslavljanje podnebne in ekološke krize.

Na konferenci bodo domači in tuji predavatelji obravnavali vprašanja:

  • Zakaj je prehod na trajnostne prehranske sisteme nujen?
  • Katere strateške usmeritve in politike ga že podpirajo?
  • Kako nekatere lokalne skupnosti že danes aktivno spodbujajo pridelavo in potrošnjo podnebju in okolju prijaznejše hrane?
  • Kakšne koristi jim to prinaša?

Vabilo in program konference najdete na tej povezavi.
Na konferenco se prijavite na prijavnici.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah in ministrstvih, predstavnikom javnih zavodov, regionalnih razvojnih agencij in vsem, ki ste zainteresirani za izvedbo in podporo trajnostnih skupnostnih projektov na področju oskrbe s hrano.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Dodatne informacije na 01 439 7100, [email protected] in na www.dovoljzavse.si.

 

Konferenco organizirata Umanotera in Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.