vse pogostejše suše in vse močnejša neurja s točo postajajo stalnica