sporočilo za javnost  * * *  za objavo takoj

Predstavniki vlad članic EU so na včerašnjem zasedanju obravnavali trenutno gospodarsko in finančno krizo, pri tem pa je osem držav članic (Bolgarija, Estonija, Latvija, Madžarska, Litva, Poljska, Romunija in Slovaška) pozvalo k reviziji podnebno-energetskega paketa v luči gospodarske in finančne negotovosti.

Težnje po reviziji zahtev paketa so se pojavljale že nekaj časa, trenutna finančna kriza pa je punudila uporaben izgovor za odločnejše postavljanje pogojev s strani držav, ki niso pripravljene ukrepati. ‘Žal je takšen nastop nekaterih vlad velika napaka,’ meni Lidija Živčič, predsednica društva Focus. ‘Problem emisij bomo morali reševati ne glede na gospodarsko krizo, zato bi morali slednjo sprejeti kot priložnost, da svoja gospodarstva prestrukturiramo v smeri trajnostne proizvodnje in potrošnje.’

Barbara Kvac, vodja podnebnega programa društva, pravi: ‘V tej situaciji smo ponosni na slovensko vlado, da se ni pridružila pozivom po reviziji. To je dober znak, da se zavedamo priložnosti, ki jih ravno v tej gospodarski krizi lahko prinese podnebno – energetski paket. Vlado obenem pozivamo, da izkoristi svoje povezave z drugimi novimi državami članicami in jih pozove, da sledijo slovenskemu zgledu – t.j. podpori podnebno – energetskemu paketu.’

Spomnimo se, da so se zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v srednje- in vzhodnoevropskih državah zgodila predvsem zaradi zloma gospodarstev. Sedaj naštete države zahtevajo, da se to upošteva pri evropskem dogovoru o razdelitvi bremena, vendar pa to zahtevo postavljajo v zelo poznem trenutku. Zahtevi po reviziji se je pridružila tudi Italija, kjer menijo, da njihovo gospodarstvo ne bo zmoglo slediti zahtevam prihajajočega paketa. 

Zaradi teh zahtev visi nad procesom sprejemanja podnebno-energetskega paketa velika grožnja, da paket ne bi bil sprejet pravočasno (t.j. najkasneje do decembra letos). ‘Zamuda pri sprejetju paketa je lahko usodna za nadaljnja pogajanja o globalnem podnebnem dogovoru, saj je EU trenutno vodilna sila v teh pogovorih. Če Evropa pokaže, da ni notranjega soglasja za ambiciozno ukrepanje, ima to lahko izjemno negativne posledice za mednarodni dogovor,’ je še dodala Kvacova.

Kontakt: Lidija Živčič (041 291091, [email protected]), Barbara Kvac (01 515 40 80, [email protected])