Minister Janez Podobnik
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 8.7.2008

Zadeva: Podpora državam v razvoju pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb

Spoštovani minister Podobnik!

Države v razvoju so k problemu podnebnih sprememb zgodovinsko prispevale najmanj, hkrati pa bodo posledice globalnega segrevanja najhuje prizadele prav njih. V nevarnosti bodo človeška življenja, naselbine, proizvodnja hrane in zaloge pitne vode. Preprečevanje oziroma vsaj zmanjševanje trpljenja, ki ga bodo povzročile podnebne spremembe, in ki bo še poslabšalo že danes slabe pogoje najrevnejših ljudi na planetu, mora postati integralni del podnebne politike.

Kot razvita država je tudi Slovenija odgovorna za nastali problem in zato ima dolžnost ukrepati. Ključni del ukrepanja mora biti narejen doma, z ukrepi za zmanjšanje emisij v Sloveniji, vendar pa je potrebno tudi državam v razvoju nuditi podporo pri spopadanju z izzivi spremenjenega podnebja.

Ko govorimo o prilagajanju, mora biti zadoščeno najmanj naslednjim pogojem:
 zadostno in predvidljivo financiranje, ki pokriva posledice podnebnih sprememb;
 prednostno obravnavo morajo imeti najbolj ranljivi segmenti populacije, na osnovi pristopa človekovih pravic in lokalnega pristopa k reševanju izzivov prilagajanja na posledice podnebnih sprememb;
– zagotoviti je potrebno znanstveno in tehnično podporo;
– zagotoviti je potrebno podporne mehanizme, ki bodo skrbeli za učinkovitost prilagoditvenih strategij;
– potreben je sistem ocenjevanja političnih in praktičnih potencialov instrumentov, ki povezujejo mitigacijske in prilagoditvene cilje;
– sredstva za prilagajanje morajo biti dodatna že sprejetim zavezam razvitih držav o uradni razvojni pomoči;
– podpora državam v razvoju pri prilagajanju ne sme biti opravičilo in izgovor za neukrepanje na področju blaženja, niti doma, niti v državah v razvoju.

V prilogi je podrobnejša predstavitev stališč Focus društva za sonaraven razvoj. V številnih primerih pri prilagajanju ne gre le za reševanje podnebnih izzivov, temveč gre za vprašanje preživetja. Zato je prilagajanje na posledice podnebnih sprememb nujno in odločevalce pozivamo, da se ukrepanju kot odgovorna država pridruži tudi Slovenija.

Lep pozdrav,

Lidija Živčič

V vednost:
Andrej Kranjc, Ministrstvo za okolje in prostor
Boštjan Paradiž, Ministrstvo za okolje in prostor
Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor
Jana Urh, Ministrstvo za zunanje zadeve
mediji