Bruselj, 29. marec 2023 – Politični dialog, ki je včeraj potekal v Evropskem parlamentu, je raziskal povezavo med energetsko revščino, spolom in zdravjem v Sredozemlju. Poletna energetska revščina je pogosto spregledana stran energetske revščine, z dokazanimi negativnimi vplivi na zdravje ljudi, zlasti ker se zaradi podnebnih sprememb soočamo s pogostejšimi in hujšimi vročinskimi valovi. Partnerji evropskega projekta EmpowerMed, ki ga financira EU, koordinira pa slovenska okoljska organizacija Focus in je namenjen opolnomočenju žensk za ukrepanje proti energetski revščini v Sredozemlju, so predstavili ključna politična priporočila o tem, kako se spopasti z energetsko revščino poleti, skupaj z vprašanji spola in zdravja. Dogodek političnega dialoga v Evropskem parlamentu je gostila španska evropska poslanka Lina Gálvez Muñoz. Dogodek so skupaj organizirali EmpowerMed, Svetovalno središče za energetsko revščino, koalicija Pravica do energije, Evropski okoljski urad in projekt Powerpoor.

Na obalnih območjih sredozemskih držav je izziv energetske revščine povezan z vročinskimi valovi, neprimernimi bivališči, negotovimi zaposlitvami in težko dostopnimi stanovanji zaradi turističnega povpraševanja po le-teh. Zato je potreben medsektorski pristop k reševanju energetske revščine, pri čemer se priznava, da so dejavniki energetske revščine globoko strukturni – segajo daleč onkraj triade »nizek dohodek – slaba energetska učinkovitost – visoki izdatki«, za katero se tradicionalno šteje, da pogojuje energetsko revščino.

„Ženske so nesorazmerno prizadete zaradi energetske revščine v vseh oblikah, ne glede na to, ali je povezana z mrazom ali vročino, zaradi nižjega dohodka ter skrbi in gospodinjskih del. Da bi se borili proti temu, moramo napredovati v večdimenzionalni definiciji revščine, ki bi priznala posebne posledice revščine žensk. Poleg tega moramo pri načrtovanju zelenega prehoda vključiti neenakosti med spoloma, da bodo politike pomagale izkoreniniti energetsko revščino in zagotovile enakopravnejši dostop do energetskih storitev,« je poudarila španska evropska poslanka Lina Gálvez Muñoz.

„Energetska revščina ne pomeni le trpljenja zaradi mraza, temveč tudi prenašanje vročine. Energetska revščina v poletnem času nesorazmerno prizadene najbolj ranljive in je zelo verjetno, da se bo v prihodnosti povečala, zlasti na območjih, ki so izpostavljena učinku mestnega toplotnega otoka. To pomeni, da moramo posvetiti več pozornosti energetski revščini v poletnem času – v raziskavah, pri zbiranju podatkov, v medijih in končno v areni oblikovanja politik,« je pojasnil Sergio Tirado Herrero, raziskovalec z Avtonomne univerze v Madridu.

„Evropske države iz leta v leto poročajo o rekordnih poletnih vročinskih valovih s smrtonosnimi posledicami. Zagotoviti moramo, da so naši domovi varni pred spreminjanjem podnebja in da se ne spremenijo v vroče pečice, ki vplivajo na naše zdravje in počutje. Evropa mora prenoviti svoj stavbni fond, da bi ustvarila varne življenjske pogoje za milijone družin in zagotovila energetsko učinkovite domove za najbolj ranljive,« poudarja Laia Segura, aktivistka za podnebno in energetsko pravičnost pri Friends of the Earth Europe in članica koalicije za Pravico do energije.

„Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske. Vendar pa so ženske ključne akterke pri reševanju energetske revščine, zato je njihovo sodelovanje v boju proti energetski revščini izrednega pomena. Ozaveščati moramo o vidikih spola in intersekcijskih vidikih energetske revščine z zbiranjem podatkov, ločenih po spolu, in ustvarjanjem kazalnikov energetske revščine. Prav tako moramo dati prednost ženskam pri usposabljanju in delovnih mestih, povezanih z obnovo in obnovljivimi viri energije,« opozarja Katharina Habersbrunner iz Women Engaged for a Common Future.

„Energetska revščina pomembno vpliva na zdravje ljudi. Učinki na zdravje, povezani z energetsko revščino, vključujejo anksioznost, stres in depresijo, pa tudi povečane fizične težave in višjo stopnjo umrljivosti. Potrebnih je več raziskav o povezavi med energetsko revščino in zdravjem,« poudarja Monica Guiteras iz Inženirjev brez meja iz Španije.

„Da bi obravnavali te izzive, Horizon 2020 projekt EmpowerMed obravnava energetsko revščino na obalnih območjih sredozemskih držav, s posebnim poudarkom na ženskah. Po opolnomočenju več kot 4.000 gospodinjstev, ki jih je prizadela energetska revščina, projekt zdaj odpira politični dialog z nacionalnimi in evropskimi odločevalci o tem, kako uskladiti politike in ukrepe za reševanje energetske revščine, izboljšati zdravje ljudi in zagotoviti močnejšo podporo ženskam,” pojasnjuje Lidija Živčič iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, tudi koordinatorica EmpowerMeda.


Več informacij:

Priporočila politike EmpowerMed so na voljo tukaj: https://www.empowermed.eu/wp-content/uploads/2023/02/Policy-recommendations-Empowermed_final-version.pdf

Priporočila EmpowerMed za politike, ki upoštevajo enakost spolov, za zmanjšanje energetske revščine, s poudarkom na direktivi o obnovljivi energiji (RED) in direktivi o energetski učinkovitosti (EED), so na voljo tukaj: https://www.empowermed.eu/wp-content/uploads/2023/03/Gender-just-policy-recommendations-EmpowerMed-FINAL.pdf

Poročilo o razmerah gospodinjstev, ki jih je prizadela energetska revščina, ki so sodelovala v praktičnih akcijah projekta EmpowerMed v različnih pilotnih regijah v Sredozemlju, pri čemer je raziskalo značilnosti prizadetih gospodinjstev, njihove stanovanjske razmere in njihovo zaznano toplotno ugodje, njihove težave pri privoščitvi energije, njihovo zdravstveno stanje in opolnomočenje, je na voljo tukaj: https://www.empowermed.eu/wp-content/uploads/2022/12/Empowermed-Cross-pilot-analysis-FINAL.pdf

Tukaj lahko najdete več informacij o:
– Poletni energetski revščini
– Energetski revščini in spolu
– Energetski revščini in zdravju

 

 

Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.