Sporočilo za javnost

Ljubljana, 25. november, 2019 – Ko govorimo o zmanjšani rabi energije v gospodinjstvih, ki je nujen korak na poti k brezogljični družbi, vedno naletimo na vsakodnevne navade ljudi v rabi energije (kako ogrevamo domove, peremo perilo, razsvetljujemo prostore…).  Prav z njimi smo se v Focusu ukvarjali tudi v okviru projekta ENERGISE. Študija iz projekta je pokazala, kako velike učinke na prihranke energije, vode in stroškov bi imel že majhen korak v spremembi navad ljudi, če bi tedensko oprali en cikel perila manj in znižali temperaturo v svojih dnevnih prostorih za 1°C v kurilni sezoni.

Focus, društvo za sonaraven razvoj je v okviru projekta Energise sodeloval v inovativni raziskovalni pobudi, ki je pokazala, da je zmanjšanje rabe energije možno, kadar imajo ljudje čas in prostor za eksperimentiranje glede svojih vsakodnevnih navad in preizkušanje drugačnih načinov ravnanja.

Konzorcij projekta ENERGISE je sestavljalo deset raziskovalnih partnerjev (univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in nevladnih organizacij) iz Bolgarije, Danske, Finske, Nemčije, Madžarske, Irske, Slovenije, Švice, Nizozemske in Velike Britanije. V osmih državah [Danska, Finska, Nemčija, Madžarska, Irska, Švica, Nizozemska in Združeno kraljestvo] smo izvedli tudi t. i. »žive laboratorije« (Energy Living Labs), da bi razvili in preizkusili možnosti za spreminjanje rabe energije v gospodinjstvih. Energy Living Labs so bili izvedeni med več kot 300 gospodinjstvi od septembra do decembra 2018. Sodelujoča gospodinjstva so mesec dni sodelovala v dveh glavnih izzivih: prepoloviti število ciklov perila, ki jih opravijo vsak teden in znižati temperaturo v svojih dnevnih prostorih na 18 ° C.

Skupina ENERGISE je prek Living Labs ugotovila, da je mogoče znižati temperature v zaprtih prostorih za 1 ° C v kurilni sezoni in zmanjšati perilo za en cikel na teden, ne da bi pri tem zmanjšali udobje ljudi. S tem pripomoremo k zmanjšani rabi energije, nižjim izpustom toplogrednih plinov, manjši obrabi oblačil in še privarčujemo denar.

V vključenih gospodinjstvih so tudi po zaključenem izzivu ne le ohranili zmanjšano število ciklov pranja, ampak se je število le-teh še zmanjševalo.  Če bi tovrstne korake storila vsa gospodinjstva, bi lahko govorili o ogromnih prihrankih energije, vode in posledično finančnih stroškov. V Švici, na primer, bi lahko prihranili približno 13 milijonov m3 vode, 10 milijonov litrov izdelkov za pranje in nego perila in letno porabo električne energije 90.000 gospodinjstev, če bi vsa švicarska gospodinjstva tedensko oprala en cikel perila manj. To bi pomenilo tudi prihranek ene ure domačega dela na teden. Zmanjšanje sobne temperature za 1°C v zimskih mesecih, ko se stavbe ogrevajo, povzroči prihranke 6 % vse energije, namenjene ogrevanju domov v Švici.

Preizkus projekta ENERGISE je pokazal, da učinkovitejša tehnologija ni dovolj za zmanjšanje rabe energije. Ljudje morajo biti angažirani, pomembno je tudi, da so ozaveščeni glede zmanjševanja rabe energije in preizkušajo nove načine, kako to storiti (preizkusijo nove programe na svojem pralnem stroju, očistijo le madeže namesto celotnih oblačil, se v ogrevalni sezoni raje oblečejo plast več ali uporabijo dodatno odejo, namesto da zvišajo temperaturo v prostoru itd.).

V Sloveniji smo v okviru projekta o energetski revščini REACH, uporabili podoben pristop kot v Energy Living Labs. Svetovalec za energijo je obiskal gospodinjstva, ki so na udaru zaradi energetske revščine,  in opravil energetski pregled gospodinjstva ter preučil njegove navade. Na podlagi pridobljenih informacij je bilo vsakemu gospodinjstvu prilagojeno svetovanje za zmanjšanje porabe energije in vode. Poleg nasvetov so gospodinjstva prejela tudi brezplačne naprave za varčevanje z energijo in vodo, s pomočjo katerih so lahko še dodatno prihranili. Analiza je pokazala, da so obiski in nasveti vplivali na navade ljudi glede rabe energije. Po opravljenih svetovanjih so gospodinjstva bolj skrbela za varčno rabo energije in se jim je ta vidik zdel pomembnejši kot pred tem.

Društvo Focus trenutno izvaja tri evropske projekte, ki se osredotočajo predvsem na problematiko energetske revščine. Projekt IDEA je namenjen razvoju digitalnih orodij za izobraževanje o energetski revščini in energetsko svetovanje v gospodinjstvih. Raziskovalni projekt ENGAGER se osredotoča na integracijo znanja o indikatorjih in potencialnih definicijah energetske revščine, analizi ukrepov ter izmenjavi znanj na ravni EU. Projekt EmpowerMed naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk ter vplivu energetske revščine na zdravje.  V okviru projekta bomo do leta 2023 nadaljevali s praktičnimi ukrepi zoper energetsko revščino, na ta pereči izziv pa bomo skušali odgovoriti tudi s spremembami politik in ukrepov.

Projekt Energise se je financiral iz programa Obzorje2020 (Horizon 2020).

Več o projektu: http://energise-project.eu/

Slovenska stran projekta: http://slovenia.energise-project.eu/

Video ENERGISE-Network for Sustainable Energy: https://bit.ly/34B4Ycm

Nasveti za tiste, ki sprejmejo izziv