Onesnaženost zraka predstavlja enega večjih okoljskih in zdravstvenih izzivov Slovenije, saj  letno povzroči 2000 prezgodnjih smrti ter krajša povprečno življenjsko dobo za kar 1 leto.  Nagativen vpliv na kakovost zraka imata predvsem onesnaženost z ozonom in onesnaženost  z delci (PM2.5 in PM10). Glavna vira delcev (PM), ki še posebej negativno vplivajo na zdravje  ljudi, sta promet in kurišča na biomaso. Problem onesnaženosti zraka je največji pozimi, ko je  kurjenje najintenzivnejše, hkrati pa se nad Slovenijo pogosto vzpostavijo stabilne vremenske  razmere s temperaturno inverzijo in posledično manjšim mešanjem zraka.

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) v sodelovanju s  partnerji projekta Okolje, zdravje in mladi 2017-19 organizira posvet z naslovom »Zakaj nam  slovenski zrak v povprečju krajša življenje za leto dni?«, ki bo potekal v torek, 12. 12. 2017,  od 9.00 do 11.30 v Hotelu Slon v Ljubljani.

Namen posveta je udeležencem celostno predstaviti tematiko, dvigniti stopnjo ozaveščenosti  ter pričeti z načrtovanjem aktivnosti, ki bi prispevale k večji ozaveščenosti posameznikov in izboljšanju kakovosti zraka v Sloveniji.
Posvet je namenjen predvsem mladinskim voditeljem, mladinskim delavcem in učiteljem, ki  jih tematika zanima in so pripravljeni narediti korak k večji informiranosti o vplivih slabe kakovosti zraka na zdravje ljudi.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prijavite se na povezavi: https://goo.gl/forms/5Je5vm4ZNFLH5AY42

Dodatne informacije:

Katjuša Šavc

[email protected]