V Sloveniji se skoraj tretjina gospodinjstev sooča s t.i. energetsko revščino. Energetsko revna gospodinjstva več kot 10 % svojih letnih prihodkov namenijo za zadovoljevanje osnovnih energetskih potreb. Poleg težav pri plačevanju položnic se soočajo z nižjo kakovostjo življenja zaradi nezdravih stanovanjskih razmer. Problem energetske revščine je potrebno nasloviti skozi strukturne rešitve, ki bodo omogočale celovito obnovo bivališč in stavb. Za vzpostavljanje takšnih rešitev je potrebno medsektorsko povezovanje med različnimi institucijami.

Vabimo vas na posvet

Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja
14. maj 2013 od 9.00 do 13.00, Rdeča dvorana, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 10. maja na prijavnici. Dodatne informacije v vabilu in pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439 71 00, [email protected].

Dogodek je organiziran v okviru projektov »Achieve« (ki ga izvaja Focus) in »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« (ki ga izvaja Umanotera). Dogodek sta v okviru projekta »Achieve« podprla program Intelligent Energy Europe in Mestna občina Ljubljana, projekt»Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« pa je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Partnerja dogodka sta tudi Skupnost občin Slovenije in spletni portal Energetika.net.

Vljudno vabljeni!