Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki poznajo resnične probleme držav v razvoju, vas vabimo k sodelovanju na srečanju Focus društva za sonaraven razvoj, Inštituta za afriške študije in Afriškega centra.

Na začetku bomo orisali problem slkozi predavanje o podnebnih spremembah. Predavanju sledi razprava o možnostih in idejah hkratnega reševanja problema posledic podnebnih sprememb, pomanjkanja sredstev in možnosti, izkoreninjanje revščine in stereotipizacije in trajnostnega razvoja, predvsem pa se bomo naslanjali na lastne izkušnje, ki jih imamo iz različnih držav Afrike.

Srečanje bo potekalo 15. aprila 2008 med 15. in 17.30 uro v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

Program

15.00– 15.55 Uvodni nagovor (Živa Gobbo, Focus, in Eyachew Tefera, DAC)

15.15 – 16.00 Podnebne spremembe (Lidija Živčič, Focus)

16.00 – 17.00 Razprava

17.00 – 17.30 Načrtovanje skupnih dejavnosti in zaključek

Udeležba je brezplačna. Prosimo, da sporočite vašo udeležbo in morebitna vprašanja na [email protected] ali 01 515 40 80.

Prijazno vabljeni!